برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1391 , دوره  18 , شماره  4 ; از صفحه 1 تا صفحه 9 .
 
عنوان مقاله: 

تاثير انحراف فکر بر واکنش هاي رفتاري درد حين بازکردن راه وريدي در کودکان 6-4 سال

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی تهران
 
چکیده: 

زمينه و هدف: طبق تعريف انجمن بين المللي درد، درد يک تجربه حسي و رواني ناخوشايند است که با آسيب احتمالي يا واقعي بافت در ارتباط است. هر گونه فعاليت که کودک را از تمرکز به درد باز دارد، مي تواند براي کاهش درد مورد استفاده قرار گيرد. پژوهش حاضر با هدف تعيين تاثير انحراف فکر بر واکنش هاي رفتاري درد حين باز کردن راه وريدي در کودکان 6-4 ساله انجام يافته است.
روش بررسي: اين کارآزمايي باليني در مورد کودکان مراجعه کننده به بيمارستان قدس شهر قزوين از ابتداي تيرماه تا پايان آذرماه سال 1388 انجام گرفته است. تعداد 60 کودک با استفاده از روش نمونه گيري در دسترس انتخاب و به طور تصادفي در دو گروه آزمون و شاهد قرار گرفتند. ابزار گردآوري اطلاعات شامل دو بخش ويژگي هاي فردي و مقياس واکنش هاي رفتاري ناشي از درد
FLACC بود. در گروه آزمون قبل از باز کردن راه وريدي به کودک درباره نحوه فشار دادن توپ کوچک و نرم (به عنوان تکنيک انحراف فکر) در طول باز کردن راه وريدي آموزش داده شد و واکنش هاي رفتاري ناشي از درد با استفاده از ابزار FLACC تعيين شد. در گروه شاهد هيچ مداخله اي انجام نگرفت. براي بررسي همساني گروه ها از نظر مشخصات فردي و مقايسه واکنش هاي رفتاري در دو گروه از آزمون هاي کاي دو، تي مستقل و کولموگروف اسميرنوف در سطح معناداري p<0.05 استفاده گرديد.
يافته ها: دو گروه آزمون و شاهد از نظر ويژگي هاي فردي همسان بودند (
p>0.05). از نظر شدت درد، در گروه آزمون %63.3 کودکان داراي درد خفيف و هيچ کودکي درد شديدي را گزارش نکرد و در گروه شاهد %50.0 کودکان داراي درد خفيف و %33.3 کودکان درد شديد حين باز کردن راه وريدي گزارش کردند. ميانگين نمرات واکنش رفتاري ناشي از درد در دو گروه آزمون و شاهد با هم تفاوت معناداري داشتند (p<0.001).
نتيجه گيري: انحراف فکر با استفاده از فشار دادن يک توپ کوچک نرم به عنوان تکنيک غيردارويي موثر، ارزان قيمت و در دسترس جهت کاهش واکنش هاي رفتاري درد حين باز کردن راه وريدي در کودکان موثر مي باشد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

صادقی، ط.، و شمشیری، م.، و محمدی، ن.، و شوقی، م. (1391). تاثیر انحراف فکر بر واکنش های رفتاری درد حین بازکردن راه وریدی در کودکان 6-4 سال. حیات, 18(4), 1-9. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=193340Vancouver : کپی

صادقی طاهره، شمشیری محمود، محمدی نورالدین، شوقی مهناز. تاثیر انحراف فکر بر واکنش های رفتاری درد حین بازکردن راه وریدی در کودکان 6-4 سال. حیات. 1391 [cited 2021July25];18(4):1-9. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=193340IEEE : کپی

صادقی، ط.، شمشیری، م.، محمدی، ن.، شوقی، م.، 1391. تاثیر انحراف فکر بر واکنش های رفتاری درد حین بازکردن راه وریدی در کودکان 6-4 سال. حیات, [online] 18(4), pp.1-9. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=193340. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 126 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی