برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1392 , دوره  7 , شماره  1 ; از صفحه 40 تا صفحه 44 .
 
عنوان مقاله: 

تدوين برنامه استراتژيك براي استقرار سيستم كيفيت در آزمايشگاه تشخيص طبي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده فن آوری‌های نوین، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گرگان، ایران
 
چکیده: 

زمينه و هدف: هر سازمان نيازمند ارزيابي مداوم شرايط موجود مي باشد. هدف از اين مطالعه بررسي و تجزيه و تحليل استانداردها و معيارهايي كه هر سيستم آزمايشگاهي نيازمند رعايت و ارتقا آن است و تعيين فاصله و شكاف موجود بين وضع ايده آل و اهداف با وضع موجود و در نهايت ارايه راهكار و برنامه اجرايي در راستاي رسيدن به وضع مطلوب مي باشد.
روش بررسي: اين مطالعه در يك آزمايشگاه تشخيص طبي در گرگان با استفاده از چك ليست ارزيابي سيستم كيفيت در آزمايشگاه هاي تشخيص طبي ويرايش 2/2/1388 انجام گرفت .در اين بررسي با استفاده از ماتريس ارزيابي دروني
(INTERNAL FACTOR EVALUATION) به بررسي عوامل مهم در چارچوب استقرار سيستم مديريت كيفيت در يك آزمايشگاه تشخيص پزشكي پرداخته شد. پس از بررسي عوامل و تعيين وضعيت آزمايشگاه و ثبت نتايج پايش در قالب نقاط ضعف، قوت و تعيين شكاف بين وضع موجود و مطلوب به ارايه راهكارهاي مناسب و موثر در راستاي استاندارد تعريف شده پرداخته شد.
يافته ها: از 164 موردي كه بايد در آزمايشگاه انجام مي شد، در ارزيابي اوليه 111
مورد (67.7%) انجام شده بود، 53 مورد (32.3%) انجام نشده بود. پس از تدوين و اجراي برنامه از 164 مورد 147 مورد (89.6%) صورت پذيرفته بود، 15 مورد (9.2%) نيازمند اقدام اصلاحي و دو مورد (1.2%) كماكان انجام نشده بود. تفاوت معني دار و اصلاح محسوس مشكلات موجود در استقرار كيفيت در اين آزمايشگاه پس از اجراي برنامه ديده شد (p<0.05). در بخش هاي تجهيزات آزمايشگاه، فضا و تاسيسات آزمايشگاه، فرايند قبل از انجام آزمايش، فرايند انجام آزمايش و فرايند پس از انجام آزمايش تمام موارد خواسته شده پس از تدوين و اجراي برنامه انجام شد. در بخش هاي ايمني و بهداشت در آزمايشگاه، تجهيزات آزمايشگاه، فضا و تاسيسات آزمايشگاه، فرايند قبل از انجام آزمايش، فرايند انجام آزمايش و فرايند پس از انجام آزمايش تفاوت معني دار آماري پس از اجراي برنامه مشاهده شد.
نتيجه گيري: تفاوت و اصلاح محسوس مشكلات در استقرار كيفيت در آزمايشگاه پس از تدوين و اجراي برنامه استراتژيك، بيانگر اهميت برخورد با مشكلات به صورت هدفمند و تدوين و اجراي برنامه استراتژيك مي باشد
.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 488
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی