برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1392 , دوره  7 , شماره  1 ; از صفحه 29 تا صفحه 34 .
 
عنوان مقاله: 

مقايسه فراواني استرپتوكوكوس موتانس و لاكتوباسيل در كودكان 3-5 ساله با پوسيدگي دندان و بدون پوسيدگي دندان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* مرکز تحقیقات بیماری‌های عفونی و گرمسیری، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران
 
چکیده: 

زمينه و هدف: وقوع پوسيدگي هاي زودرس دوران كودكي يكي از مشكلات شايع و نگران كننده در دندانپزشكي كودكان مي باشد. استرپتوكوكوس موتانس و لاكتوباسيل ها از شايع ترين عوامل باكتريايي موثر در پيشرفت پوسيدگي هاي اوليه در دوران كودكي هستند. در اين مطالعه بر آن شديم تا وضعيت كودكان 5-3 ساله شهرستان بابل را از لحاظ فراواني حضور باكتري استرپتوكوك موتانس و لاكتوباسيل در گروه هاي داراي پوسيدگي و بدون پوسيدگي مورد بررسي قرار دهيم.
روش بررسي: اين مطالعه مورد-شاهدي روي 60 كودك 5-3 ساله،كه سابقه بيماري سيستميك نداشته و حداقل يك ماه گذشته آنتي بيوتيك دريافت نكرده بودند و فلورايد تراپي هم نشده بودند، انجام شد. افراد به سه گروه مساوي شامل: پوسيدگي زودرس، پوسيدگي معمولي و بدون پوسيدگي تقسيم شدند. سپس از عاج پوسيده ناحيه سرويكال در گروه Early Childhood Caries (ECC) و ناحيه پروگزيمال در گروه پوسيدگي معمولي نمونه گيري بعمل آمد و در هر سه گروه نمونه گيري از سطح باكال دنداﻥ ها بعمل آمد و درون محيط (Brain Heart Infusion broth) BHI، قرار داده شد. پس از تهيه رقت هاي مورد نظر برروي محيط كشت Mitis Salivarius agar جهت تشخيص استرپتوكوكوس موتانس Rogosa Agar جهت تشخيص لاكتو باسيل كشت داده شد. اطلاعات توسط نرم افزار آماري SPSS-18 آناليز و جهت تجزيه و تحليل داده ها از تست هاي آماري Chi-Squre و Anova استفاده شد.
يافته ها: در نمونه هاي گرفته شده از پلاك دنداني، استرپتوكوكوس موتانس از 90 درصد موارد ECC،80  درصد پوسيدگي پروگزيمال و 25 درصد افراد فاقد پوسيدگي جدا گرديد. نتايج نشان داد كه استرپتو كوكوس موتانس در گروه هاي داراي پوسيدگي بطور معني داري نسبت به گروه بدون پوسيدگي بيشتر بوده ولي در دو گروه داراي پوسيدگي تفاوت معني داري وجود نداشت. همچنين يافته ها گوياي آن بود كه فراواني باكتري لاكتوباسيل در 60 درصد نمونه هاي جدا شده وجود داشت ولي بين گروه هاي با پوسيدگي دنداني نسبت به گروه بدون پوسيدگي رابطه معني دار مشاهده نشد. ميانگين شاخصDMFT (Decayed, Missing and Filled Teeth) ، در دو گروه داراي پوسيدگي معمولي و پوسيدگي زودرس به ترتيب 1.10±5.80 و 1.572±6.95 بود كه تفاوت معني داري را بين دو گروه نشان مي داد. نتايج حاصل از آزمون همبستگي پيرسون حاكي از آن بود كه بين تجربه پوسيدگي افراد و ميزان استرپتوكوكوس موتانس رابطه معني داري وجود دارد ولي اين ارتباط در مورد لاكتوباسيل وجود نداشت.
نتيجه گيري: نتايج اين مطالعه نشان داد كه كودكان مبتلا به پوسيدگي زودرس داراي سطح بالاتري از استرپتوكوكوس موتانس در سطح پلاك دنداني خود هستند. همچنين شايع ترين سويه جدا شده از عاج دندان بدون در نظر گرفتن محل پوسيدگي استرپتوكوكوس موتانس بوده است.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

مولانا، ز.، و قاسم پور، م.، و اصغرپور، ف.، و علمی، م.، و باغبان شاکر، پ. (1392). مقایسه فراوانی استرپتوکوکوس موتانس و لاکتوباسیل در کودکان 3-5 ساله با پوسیدگی دندان و بدون پوسیدگی دندان. علوم آزمایشگاهی (Medical Laboratory Journal), 7(1), 29-34. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=193288Vancouver : کپی

مولانا زهرا، قاسم پور مریم، اصغرپور فریبا، علمی مریم میترا، باغبان شاکر پروانه. مقایسه فراوانی استرپتوکوکوس موتانس و لاکتوباسیل در کودکان 3-5 ساله با پوسیدگی دندان و بدون پوسیدگی دندان. علوم آزمایشگاهی (Medical Laboratory Journal). 1392 [cited 2021August05];7(1):29-34. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=193288IEEE : کپی

مولانا، ز.، قاسم پور، م.، اصغرپور، ف.، علمی، م.، باغبان شاکر، پ.، 1392. مقایسه فراوانی استرپتوکوکوس موتانس و لاکتوباسیل در کودکان 3-5 ساله با پوسیدگی دندان و بدون پوسیدگی دندان. علوم آزمایشگاهی (Medical Laboratory Journal), [online] 7(1), pp.29-34. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=193288. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 275 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی