برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

فضاهاي عمومي شهري، تحقق تعاملات اجتماعي در بافت هاي تاريخي (نمونه موردي: شهرقديم لار)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه هنر اصفهان
 
چکیده: 

ناديده گرفتن ارزش هاي فرهنگي - تاريخي بافت قديم شهرها، سبب اقدامات مرمتي صرفا کالبدي و بي توجهي به ابعاد اجتماعي آنها شده است. در ادبيات شهرسازي، فضاهاي عمومي شهري، بستر روابط اجتماعي ساکنان شهرها، به شمارمي رود. بنابراين، رويکرد مقاله حاضر، احياي بافت هاي تاريخي و تاکيد بر فضاهاي عمومي شهري آميخته با ابعاد اجتماعي آنهاست. اين مقاله، با هدف ارزيابي تعاملات اجتماعي در فضاهاي عمومي شهرقديم لار، تلاش کرده تا نقاط ضعف و قوت آنها را شناسايي کند و راهکارهايي موثر را براي بهسازي آنها ارايه دهد. ماهيت پژوهش، کاربردي و روش انجام آن، توصيفي - تحليلي است. گردآوري مطالب، بر اساس مطالعات اسنادي، پرسشنامه استاندارد «PPS» و مشاهده مستقيم است. در روند تحليل و ارزيابي پژوهش، از آمار توصيفي و استنباطي نيز استفاده شده است.
نتايج آزمون «
T»، تک نمونه اي را نشان مي دهد که تعاملات اجتماعي فضاهاي نمونه موردي، پايين تر از ميانگين نظري (0.7095<0.75) است. از سويي، براي مطالعه دقيق تر، فضاهاي عمومي سي و چهار گانه شهرقديم لار، به هفت دسته کارکردي بخش بندي و ميزان بهره مندي آنها از اجتماعي پذيري، بررسي شدند. نتايج، بيانگر آن است که فضاهايي با کارکرد خيابان، از بالاترين و پاتوق هاي محله اي، از پايين ترين سطح روابط اجتماعي برخوردار هستند. همچنين چهار جزء متغير: فعاليت گروه ها، همگاني بودن، مشارکتي بودن و ديدارگاه بودن، به عنوان مولفه هاي تاثيرگذار بر روابط اجتماعي، شناسايي شدند.
بنابر نتايج به دست آمده، در جزء متغير فعاليت گروه ها، فضاهاي ورزشي بالاترين و پاتوق ها کمترين، در جامعيت فضا، خيابان هاي عمومي بالاترين و فضاهاي مذهبي با عملکرد خرد پايين ترين، در ديدارگاه بودن، فضاهاي ورزشي بالاترين و فضاهاي تجاري پايين ترين و در مشارکتي بودن، پاتوق ها بالاترين و فضاهاي ورزشي پايين ترين امتياز را به دست آوردند. در نهايت، اين مقاله، پس از بررسي نقاط آسيب فضاهاي عمومي شهري، به تناسب کيفيت جزء متغيرها، بر اساس هفت دسته کارکردي آنها، راهبردهاي بالابردن کيفيت فضاها را تدوين و ارايه نموده است.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 561
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی