برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1392 , دوره  6 , شماره  1 ; از صفحه 65 تا صفحه 72 .
 
عنوان مقاله: 

تاثير پيگيري مراقبتي تلفني و پيامکي بر کيفيت زندگي بيماران پس از عمل جراحي تعويض دريچه قلب در بيمارستان هاي منتخب شهر تهران

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
*
 
چکیده: 

اهداف: بشر هميشه در فکر ايجاد فرهنگ هاي جديد و کم هزينه بوده است. هدف از اين مطالعه مقايسه تاثير دو روش پيگيري مراقبتي تلفني و پيامکي بر کيفيت زندگي بيماران پس از عمل جراحي تعويض دريچه قلب است.
روش ها: اين کارآزمايي باليني بر روي بيماران تحت عمل جراحي تعويض دريچه قلب بستري در بيمارستان هاي منتخب تهران در سال 1390 انجام شد. تعداد 99 نمونه به روش مبتني بر هدف انتخاب و به روش تخصيص تصادفي به گروه هاي پيگيري تلفني، پيامکي و شاهد توزيع شد. در اين پژوهش با استفاده از پرسشنامه کيفيت زندگي ناتينگهام، کيفيت زندگي نمونه ها قبل و سه ماه بعد از عمل اندازه گيري شد.
يافته ها: ميانگين نمره ابعاد کيفيت زندگي بعد از مداخله در هر سه گروه پيگيري تلفني، پيامکي و شاهد کاهش يافت (نشان دهنده کيفيت زندگي بهتر) اما آزمون آناليز واريانس تفاوت معني داري بين ميانگين نمره ابعاد کيفيت زندگي در گروه ها قبل و بعد از مداخله نشان نداد
.
نتيجه گيري: بين پيگيري مراقبتي تلفني و پيامکي اختلاف معني داري بر کيفيت زندگي بيماران پس از تعويض دريچه قلب مشاهده نشد. اميد است که فرهنگ استفاده از روش هاي پيگيري مراقبتي آسان و ارزان قيمت در مراکز درماني قلبي بيشتر مورد توجه قرار گيرد.

اصل مقاله به صورت متن کامل انگليسي، در بخش انگليسي قابل رويت است.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 126
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی