4 SID.ir | بررسي تاثير ملاقات برنامه ريزي شده بر شاخص هاي فيزيولوژيک بيماران مبتلا به سندرم کرونري حاد بستري در بخش مراقبت ويژه قلبي

مشخصات مقاله

 
عنوان مقاله: 

بررسي تاثير ملاقات برنامه ريزي شده بر شاخص هاي فيزيولوژيک بيماران مبتلا به سندرم کرونري حاد بستري در بخش مراقبت ويژه قلبي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
*
 
چکیده: 

اهداف: بستري شدن در بخش مراقبت ويژه قلبي همواره با استرس براي بيمار همراه است. همان گونه که استرس در افراد سالم مي تواند باعث افزايش تعداد ضربان قلب، برون ده قلبي و فشارخون فرد شود در بيماران قلبي هم مي تواند بر فاکتورهاي فيزيولوژيک تاثير گذاشته و ميزان مرگ و مير را در اين بيماران افزايش دهد. با توجه به تاثير پيوندهاي عاطفي و افزايش ارتباط با بستگان بر کاهش استرس اين بيماران اين مطالعه با هدف تعيين تاثير ملاقات برنامه ريزي شده بر شاخص هاي فيزيولوژيک بيماران سندرم حاد کرونري انجام شد.
روش ها: اين پژوهش از نوع نيمه تجربي است که بر روي 72 بيمار سندرم کرونري حاد بستري در بخش مراقبت ويژه قلبي انجام گرفت. نمونه ها به وسيله نمونه گيري در دسترس مبتني بر هدف انتخاب و به صورت تصادفي در دو گروه آزمون و شاهد در دو بخش مراقبت ويژه قلبي مجزا مورد مطالعه قرار گرفتند. برنامه ملاقات در گروه آزمون به صورت برنامه ريزي شده و شامل سه نوبت ملاقات در روز در روز دوم و سوم بستري با حضور يک تا سه نفر از اعضاي مورد درخواست بيمار و در گروه شاهد به صورت يک بار ملاقات در روز و با حضور تعداد ملاقاتي آزاد پياده شد. فشارخون، ضربان قلب، تنفس و ديسريتمي هاي قلبي بيماران هر دو ساعت در شبانه روز و همچنين قبل، حين و بعد از ملاقات ثبت شد
.
يافته ها: نتايج بيانگر کاهش معني داري در شاخص هاي فيزيولوژيک در روز سوم بستري نسبت به روز اول در گروه آزمون در مقابل گروه شاهد است. همچنين متغيرهاي فوق به طور معني داري در گروه آزمون حين ملاقات و بعد از ملاقات کمتر از گروه شاهد بود (
p<0.05).
نتيجه گيري: نتايج اين مطالعه بيانگر آن است که اثر حمايتي ملاقات برنامه ريزي شده بر روي بيماران بيشتر از ملاقات محدود است و به همين سبب باعث کاهش شاخص هاي فيزيولوژيک و متعاقب آن کمک به بهبود کيفيت درمان در بيماران سندرم کرونري حاد بستري در بخش مراقبت ويژه قلبي مي شود.

اصل مقاله به صورت متن کامل انگليسي، در بخش انگليسي قابل رويت است.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 211
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی