برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1392 , دوره  6 , شماره  2 ; از صفحه 127 تا صفحه 134 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي خصوصيات بيماران مبتلا به سندرم حاد کرونر بر اساس مدل سينرژي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
*
 
چکیده: 

اهداف: طبقه بندي بيماران بر اساس بر اساس نيازها متفاوت به منظور ارائه تصميم مناسب و اتخاذ استراتژي با هدف کسب سود حداکثري براي بيمار ضروري است. مطالعه حاضر با هدف بررسي کاراکترهاي ييماران مبتلا به سندرم حاد کرونر در بخش هاي مراقبت ويژه قلب بر اساس مدل سينرژي انجام شد.
روش ها: اين پژوهش يک مطالعه توصيفي - تحليلي است. نمونه گيري به صورت آسان شامل 800 بيماري که با تشخيص سندرم حاد کرونر در سال 1391 در بخش مراقبت ويژه قلب بيمارستان هاي دانشگاه علوم پزشکي جهرم بستري شدند، انجام گرفت. براي گردآوري اطلاعات از چک ليست «بررسي خصوصيات بيماران بر اساس مدل سينرژي» به روش «پرسشگري» استفاده شد. براي تجزيه و تحليل داده ها از ابزار نرم افزار
 SPSS17و روش آماري توصيفي و استنباطي و ضرايب همبستگي کندال و اسپيرمن استفاده شد.
يافته ها: در نمونه هاي مورد مطالعه
50.5 درصد مرد بودند. ميانگين سني بيماران 61.20±1.26 سال بود. يافته ها نشان داد که حداکثر فراواني بيماران در خصوصيات آسيب پذيري و پيچيدگي در سطح 1، در موارد ثبات و مشارکت در تصميم گيري سطح 3 و در ويژگي هاي بازگشت، منابع، مشارکت در مراقبت و پيش بيني در سطح 5 قرار داشته اند.
نتيجه گيري: بيماران بستري مبتلا به سندرم حاد کرونر طيف وسيعي در زمينه شدت بيماري، تظاهرات باليني و شرايط فردي و اجتماعي را شامل مي شوند. لذا طبقه بندي بر اساس شرايط مختلف به منظور ارائه تصميم مناسب و اتخاذ استراتژي با هدف کسب سود حداکثري براي بيمار ضروري است. استفاده از مدل سينرژي منجر به پيش بيني نياز هاي مراقبتي بيماران مي شود.

اصل مقاله به صورت متن کامل انگليسي، در بخش انگليسي قابل رويت است.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

کریم یارجهرمی، م. (1392). بررسی خصوصیات بیماران مبتلا به سندرم حاد کرونر بر اساس مدل سینرژی. پرستاری مراقبت ویژه IRANIAN JOURNAL OF CRITICAL CARE NURSING (IJCCN), 6(2), 127-134. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=193001Vancouver : کپی

کریم یارجهرمی مهدی. بررسی خصوصیات بیماران مبتلا به سندرم حاد کرونر بر اساس مدل سینرژی. پرستاری مراقبت ویژه IRANIAN JOURNAL OF CRITICAL CARE NURSING (IJCCN). 1392 [cited 2021September25];6(2):127-134. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=193001IEEE : کپی

کریم یارجهرمی، م.، 1392. بررسی خصوصیات بیماران مبتلا به سندرم حاد کرونر بر اساس مدل سینرژی. پرستاری مراقبت ویژه IRANIAN JOURNAL OF CRITICAL CARE NURSING (IJCCN), [online] 6(2), pp.127-134. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=193001. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 86 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی