برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1392 , دوره  6 , شماره  2 ; از صفحه 119 تا صفحه 126 .
 
عنوان مقاله: 

عوامل استرس آور، روش هاي سازگاري و کيفيت زندگي در بيماران همودياليز

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
*
 
چکیده: 

اهداف: سطح کيفيت زندگي بيماران همودياليزي به دنبال عوامل استرس آور تغيير مي يابد. بيماران براي مقابله با عوامل استرس آور از روش هاي سازگاري مختلفي استفاده مي کنند و اين پژوهش با هدف تعيين عوامل استرس آور، روش هاي سازگاري و کيفيت زندگي در بيماران تحت درمان با همودياليز انجام شد.
روش ها: اين مطالعه توصيفي - تحليلي، بر روي 113 نفر از بيماران تحت درمان با همودياليز بيمارستان شهيد بهشتي بابل در سال 1390 انجام شد. ابزار جمع آوري اطلاعات پرسشنامه عوامل استرس
(HSS) روش سازگاري جالوويس و پاوز و ايندکس کيفيت زندگي پاريلا و همکاران بود براي تجزيه و تحليل داده ها از آمارهاي توصيفي و تحليلي (تي مستقل - آناليز واريانس و پيرسون) و نرم افزار SPSS17 استفاده شد.
يافته ها:
50.4 درصد بيماران مذکر و محدوده سني بيماران 18-87 سال بود. بين متغير سن با عوامل تنش زاي جسمي (p=0.050) و بين متغير محل سکونت با عوامل تنش زاي رواني نيز ارتباط معني دار مشاهده شد، و بين فعاليت هاي مهم زندگي با متغير وضعيت تاهل و وضعيت شغلي نيز ارتباط معني دار مشاهده شد (هر دو p=0.000). بيماران در مقابله با عوامل استرس زا بيشتر از روش هاي سازگاري هيجان مدار استفاده مي کردند و بين شيوه هاي سازگاري هيجان مدار با عوامل استرس آور رواني و اجتماعي ارتباط مثبت و خطي وجود داشت (p=0.000 و p=0.009). بين روش هاي سازگاري مشکل مدار با ابعاد کيفيت زندگي کلي ارتباط مثبت و خطي مشاهده شد بين شيوه هاي مقابله اي هيجان مدار با وضعيت جسمي و کيفيت زندگي کلي و فعاليت هاي مهم زندگي نيز ارتباط معني دار و معکوس وجود داشت.
نتيجه گيري: با شناسايي عوامل استرس در بيماران تحت درمان با همودياليز مي توان از طريق ارائه خدمات پرستاري موثرتر و تدوين برنامه هاي اساسي مانند مشاوره هاي روانشناسي به منظور تقويت مکانيسم هاي سازگاري مشکل مدار و ارتقاي کيفيت زندگي گامي ارزنده برداشت.

اصل مقاله به صورت متن کامل انگليسي، در بخش انگليسي قابل رويت است.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

نصیری، م.، و خیرخواه، ف.، و رحیمیان، ب.، و احمدزاده، ب.، و حسن نژاد، ح.، و محمدجعفری، ر. (1392). عوامل استرس آور, روش های سازگاری و کیفیت زندگی در بیماران همودیالیز. پرستاری مراقبت ویژه IRANIAN JOURNAL OF CRITICAL CARE NURSING (IJCCN), 6(2), 119-126. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=192995Vancouver : کپی

نصیری محبوبه، خیرخواه فرزان، رحیمیان بهناز، احمدزاده بیژن، حسن نژاد حسین، محمدجعفری رقیه. عوامل استرس آور, روش های سازگاری و کیفیت زندگی در بیماران همودیالیز. پرستاری مراقبت ویژه IRANIAN JOURNAL OF CRITICAL CARE NURSING (IJCCN). 1392 [cited 2021August03];6(2):119-126. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=192995IEEE : کپی

نصیری، م.، خیرخواه، ف.، رحیمیان، ب.، احمدزاده، ب.، حسن نژاد، ح.، محمدجعفری، ر.، 1392. عوامل استرس آور, روش های سازگاری و کیفیت زندگی در بیماران همودیالیز. پرستاری مراقبت ویژه IRANIAN JOURNAL OF CRITICAL CARE NURSING (IJCCN), [online] 6(2), pp.119-126. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=192995. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 114 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی