برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1392 , دوره  6 , شماره  2 ; از صفحه 77 تا صفحه 86 .
 
عنوان مقاله: 

تاثير مداخلات ارتقا دهنده ادراک بيماري بر تبعيت از درمان بيماران تحت همودياليز: يک کارآزمايي باليني

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
*
 
چکیده: 

مقدمه: ادراک از بيماري نقش مهمي در خودمراقبتي بيماران تحت همودياليز و تبعيت آنان از درمان دارد. بنابراين مداخلاتي که سبب ارتقاء درک از بيماري شوند مي توانند سبب بهبود تبعيت از درمان در بيماران تحت همودياليز شوند. لذا، اين مطالعه با هدف تعيين تاثير مداخلات ارتقا دهنده ادراک بيماري بر تبعيت از درمان در بيماران تحت همودياليز انجام گرفت.
روش ها: در اين کارآزمايي باليني تصادفي 71 بيمار تحت همودياليز به روش تصادفي در دو گروه مداخله (
n=38) و کنترل (n=33) قرار گرفتند. براي جمع آوري اطلاعات از پرسشنامه اي مشتمل بر دو بخش اطلاعات فردي - اجتماعي و پرسشنامه تبعيت از درمان بيماران تحت همودياليژ ESRD-AQ، استفاده شد. پس از اجراي پيش آزمون، بيماران گروه مداخله به مدت 6 جلسه مداخلات ارتقاء دهنده ادراک بيماري را به صورت انفرادي و گروه کنترل مراقبت هاي مرسوم بخش را دريافت نمودند. پس آزمون بعد از 8 هفته از اتمام مداخله انجام شد. داده هاي مطالعه با استفاده از نرم افزار SPSS16 و آزمون t زوجي و مستقل مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
يافته ها: نتايج نشان داد که بيماران شرکت کننده در مداخلات ارتقا دهنده ادراک بيماري به صورت معني داري در حيطه هاي تبعيت از رژيم دارويي (
p=0.01تبعيت از محدوديت مايعات (p=0.001تبعيت از محدوديت رژيم غذايي (p=0.001) و کوتاه کردن مدت جلسات (p=0.04) نمرات بالاتري را نسبت به بيماران گروه کنترل کسب نمودند.
نتيجه گيري: مداخلات ارتقا دهنده ادراک بيماري منجر به ارتقاء برخي ابعاد تبعيت از درمان در بيماران تحت همودياليز مي شود. البته با توجه به کمبود متون پژوهشي نياز به مطالعات بيشتري در اين زمينه وجود دارد.

اصل مقاله به صورت متن کامل انگليسي، در بخش انگليسي قابل رويت است.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

سیدرسولی، ا.، و پروان، ک.، و رحمانی، آ.، و رحیمی، ژ. (1392). تاثیر مداخلات ارتقا دهنده ادراک بیماری بر تبعیت از درمان بیماران تحت همودیالیز: یک کارآزمایی بالینی. پرستاری مراقبت ویژه IRANIAN JOURNAL OF CRITICAL CARE NURSING (IJCCN), 6(2), 77-86. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=192983Vancouver : کپی

سیدرسولی الهه، پروان کبری، رحمانی آزاد، رحیمی ژاله. تاثیر مداخلات ارتقا دهنده ادراک بیماری بر تبعیت از درمان بیماران تحت همودیالیز: یک کارآزمایی بالینی. پرستاری مراقبت ویژه IRANIAN JOURNAL OF CRITICAL CARE NURSING (IJCCN). 1392 [cited 2021July24];6(2):77-86. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=192983IEEE : کپی

سیدرسولی، ا.، پروان، ک.، رحمانی، آ.، رحیمی، ژ.، 1392. تاثیر مداخلات ارتقا دهنده ادراک بیماری بر تبعیت از درمان بیماران تحت همودیالیز: یک کارآزمایی بالینی. پرستاری مراقبت ویژه IRANIAN JOURNAL OF CRITICAL CARE NURSING (IJCCN), [online] 6(2), pp.77-86. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=192983. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 255 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی