برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي مقايسه اي ماست سل ها در ليکن پلان و واکنش ليکنوئيد دهان با رنگ آميزي تولوئيدين بلو

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* بخش پاتولوژی فک و صورت، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بابل
 
چکیده: 

سابقه و هدف: از آنجايي که طبق مطالعات قبلي از لحاظ هيستوپاتولوژيکي نوع و تعداد ماست سل ها در (Oral Lichen Planus) OLP تغيير مي يابد. هدف از اين مطالعه، بررسي مقايسه اي ماست سل ها به منظور کمک به شناسايي بيماري OLP و افتراق آن از(Oral Lichenoid Reaction) OLR .
مواد و روش ها: تحقيق حاضر يک مطالعه توصيفي است که بر روي 34 بلوک پارافينه ليکن پلان و 26 بلوک پارافينه ضايعات ليکنوئيد دهان از بايگاني بخش پاتولوژي دانشکده دندانپزشکي و بيمارستان شهيد بهشتي بابل انجام شد. برش هاي 5 ميکروني تهيه شده از بلوک هاي پارافيني با رنگ آميزي تولوئيدين بلو به روش استاندارد رنگ آميزي و سپس با ميکروسکوپ نوري بررسي شدند. در نهايت ماست سل ها بر حسب تعداد کل، تعداد سلول هاي دگرانوله و نسبت ماست سل هاي دگرانوله به کل ماست سل ها بررسي و محاسبه گرديدند و در نهايت داده ها با کمک نرم افزار
SPSS 18 و با آزمون Mann-Whitney مورد تحليل قرار گرفتند.
يافته ها: نمونه ها شامل 34 مورد ليکن پلان (23 زن و 11 مرد با ميانگين سني
47.35±13.01 سال) و 26 مورد ليکنوئيد دهان (14 زن و 12 مرد با ميانگين سني 40.46±12.91 سال) تعداد کل ماست سل ها و همچنين تعداد سلول هاي دگرانوله بطور معنادار در گروه ليکن پلان دهان بيشتر از گروه داراي ضايعات ليکنوئيد دهان بود (P<0.05). اما نسبت سلول هاي دگرانوله به کل سلول ها بين دو گروه ليکن پلان و ليکنوئيد اختلاف معناداري نداشت (P>0.05).
نتيجه گيري: به نظر مي رسد که تعداد کلي ماست سل ها و ماست سل هاي دگرانوله را در ليکن پلان دهاني نسبت به واکنش ليکنوئيد دهان بيشتر باشد و احتمالا مي تواند بعنوان يک ويژگي تشخيصي در افتراق هيستوپاتولوژيک ليکن پلان از واکنش ليکنوئيد دهان بکار رفته و تفاوت درماني اين دو ضايعه را توجيه نمايد
.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 116
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی