برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي مقايسه اي ماست سل ها در ليکن پلان و واکنش ليکنوئيد دهان با رنگ آميزي تولوئيدين بلو

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* بخش پاتولوژی فک و صورت، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بابل
 
چکیده: 
سابقه و هدف: از آنجايي که طبق مطالعات قبلي از لحاظ هيستوپاتولوژيکي نوع و تعداد ماست سل ها در (Oral Lichen Planus) OLP تغيير مي يابد. هدف از اين مطالعه، بررسي مقايسه اي ماست سل ها به منظور کمک به شناسايي بيماري OLP و افتراق آن از(Oral Lichenoid Reaction) OLR .مواد و روش ها: تحقيق حاضر يک مطالعه توصيفي است که بر روي 34 بلوک پارافينه ليکن پلان و 26 بلوک پارافينه ضايعات ليکنوئيد دهان از بايگاني بخش پاتولوژي دانشکده دندانپزشکي و بيمارستان شهيد بهشتي بابل انجام شد. برش هاي 5 ميکروني تهيه شده از بلوک هاي پارافيني با رنگ آميزي تولوئيدين بلو به روش استاندارد رنگ آميزي و سپس با ميکروسکوپ نوري بررسي شدند. در نهايت ماست سل ها بر حسب تعداد کل، تعداد سلول هاي دگرانوله و نسبت ماست سل هاي دگرانوله به کل ماست سل ها بررسي و محاسبه گرديدند و در نهايت داده ها با کمک نرم افزار SPSS 18 و با آزمون Mann-Whitney مورد تحليل قرار گرفتند.يافته ها: نمونه ها شامل 34 مورد ليکن پلان (23 زن و 11 مرد با ميانگين سني 47.35±13.01 سال) و 26 مورد ليکنوئيد دهان (14 زن و 12 مرد با ميانگين سني 40.46±12.91 سال) تعداد کل ماست سل ها و همچنين تعداد سلول هاي دگرانوله بطور معنادار در گروه ليکن پلان دهان بيشتر از گروه داراي ضايعات ليکنوئيد دهان بود (P<0.05). اما نسبت سلول هاي دگرانوله به کل سلول ها بين دو گروه ليکن پلان و ليکنوئيد اختلاف معناداري نداشت (P>0.05).نتيجه گيري: به نظر مي رسد که تعداد کلي ماست سل ها و ماست سل هاي دگرانوله را در ليکن پلان دهاني نسبت به واکنش ليکنوئيد دهان بيشتر باشد و احتمالا مي تواند بعنوان يک ويژگي تشخيصي در افتراق هيستوپاتولوژيک ليکن پلان از واکنش ليکنوئيد دهان بکار رفته و تفاوت درماني اين دو ضايعه را توجيه نمايد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

نفرزاده، ش.، و سیدمجیدی، م.، و سیادتی، س.، و بیژنی، ع.، و نژادمقدم، ر. (1391). بررسی مقایسه ای ماست سل ها در لیکن پلان و واکنش لیکنوئید دهان با رنگ آمیزی تولوئیدین بلو. تحقیق در علوم دندانپزشکی, 9(1 (پیاپی 31)), 44-49. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=192972Vancouver : کپی

نفرزاده شیما، سیدمجیدی مریم، سیادتی سپیده، بیژنی علی، نژادمقدم رضا. بررسی مقایسه ای ماست سل ها در لیکن پلان و واکنش لیکنوئید دهان با رنگ آمیزی تولوئیدین بلو. تحقیق در علوم دندانپزشکی. 1391 [cited 2022January26];9(1 (پیاپی 31)):44-49. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=192972IEEE : کپی

نفرزاده، ش.، سیدمجیدی، م.، سیادتی، س.، بیژنی، ع.، نژادمقدم، ر.، 1391. بررسی مقایسه ای ماست سل ها در لیکن پلان و واکنش لیکنوئید دهان با رنگ آمیزی تولوئیدین بلو. تحقیق در علوم دندانپزشکی, [online] 9(1 (پیاپی 31)), pp.44-49. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=192972. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 0 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی