برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1392 , دوره  5 , شماره  2 ; از صفحه 109 تا صفحه 117 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي تغييرات ضريب شکل درختان راش (Fagus orientalis Lipsky) با توجه به مراحل رويشي و فيزيوگرافي رويشگاه

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه جنگلداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه گیلان
 
چکیده: 

با توجه به اينکه شکل ساقه درخت به صورت استوانه کامل نيست، براي برآورد حجم واقعي آن، بايد ضريب شکل براي هر گونه محاسبه شود. ضريب شکل پس از قطر برابرسينه و ارتفاع درخت، سومين مشخصه موثر در تعيين حجم درخت است. تحقيق حاضر با هدف بررسي تاثير همزمان مولفه هاي رويشگاه مانند جهت جغرافيايي، شيب زمين و مراحل رويشي بر ضريب شکل درختان راش در جنگل هاي طبيعي حوضه شفارود گيلان انجام گرفت. به اين منظور، 411 اصله درخت در چهار جهت جغرافيايي (شمال، شمال شرق، شرق و شمال غرب) و در چهار کلاس شيب کمتر از 30، 45-30، 60-45 و بيش از 60 درصد و در چهار مرحله رويشي جواني، ميانسالي، مسن و کهنسالي اندازه گيري شد. براي تجزيه وتحليل تاثيرات مستقل و متقابل داده ها از تحليل سه عامله در قالب طرح تصادفي کامل استفاده شد. براي بررسي نرمال بودن داده ها از آزمون کولموگروف-اسميرنوف، براي مقايسه ميانگين داده ها با واريانس همگن از آزمون دانکن و واريانس ناهمگن از آزمون دانت در سطح اطمينان 5 و 1 درصد استفاده شد. نتايج اين بررسي نشان داد که بين تيمارهاي بررسي ضريب شکل درختان راش تفاوت معني دار وجود دارد. مقايسه ميانگين ها با استفاده از روش دانت نشان داد که بين ضريب شکل طبيعي ساقه (0.5475) و هوهه نادل (0.5446) تفاوت معني داري وجود ندارد. اين بررسي نشان مي دهد که با افزايش شيب رويشگاه، ضريب شکل نيز افزايش مي يابد و در جهت شمالي اين عدد به يک نزديک تر است.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 70 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی