مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
عنوان مقاله: 

ارزيابي وضعيت اجتماعي و اقتصادي زنان معتاد دستگير شده در تهران

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  

این مقاله به دلیل مرجع بودن یکی از مقالات این پایگاه فاقد جزئیات کامل یک مقاله از جمله چکیده و متن کامل است