4 SID.ir | بررسي شيوع اختلالات مفصل گيجگاهي فكي در كودكان 9-7 ساله مدارس ابتدائي شهر تهران

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي شيوع اختلالات مفصل گيجگاهي فكي در كودكان 9-7 ساله مدارس ابتدائي شهر تهران

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* بخش دندانپزشکي کودکان، تهران- کارگر شمالي، دانشکده دندانپزشکي، دانشگاه علوم پزشکي تهران
 
چکیده: 

سابقه و هدف: در گذشته اختلالات مفصل گيجگاهي فكي (TMD) را به عنوان بيماري مفصلي بزرگسالان مي دانستند، اما مطالعات اپيدميولوژيك سالهاي اخير شيوع علايم TMD در كودكان را نيز به اندازه بزرگسالان گزارش نموده است. اين مطالعه با هدف تعيين شيوع (TMD) و علائم باليني آن در كودكان 9-7 ساله شهر تهران در سال 1389 انجام گرفت.
مواد و روش ها: اين مطالعه توصيفي- مقطعي بر روي 400 نفر شامل 205 دختر و 195 پسر در 19 مدرسه ابتدائي شهر تهران كه با نمونه گيري تصادفي چند مرحله اي انتخاب شده بودند، انجام شد. اختلالات مفصل گيجگاهي و علائم آن با مصاحبه- مشاهده و معاينه باليني بر طبق معيارهاي كتب مرجع انجام گرفت. نقش براكسيسم، تروما، جنسيت و انواع اكلوژن برحسب طبقه بندي انگل، وجودDeepbite ،Openbite   Crossbite وخلفي بعنوان عوامل مرتبط مورد بررسي قرار گرفت و شيوع TMD در نمونه ها تعيين شده و نقش عوامل مرتبط با بروز مشكل توسط آزمون كاي دو مورد قضاوت آماري قرار گرفت و با فاصله اطمينان 95 درصد برآورد گرديد.
يافته ها: ميزان شيوع
65.2TMD درصد بود و از ميان عوامل مرتبط، اكلوژن كلاس سه، براكسيسم و Deepbite با بروز TMD ارتباط آماري معني داري داشتند (P<0.05).
نتيجه گيري: شيوع TMD در كودكان شهر تهران قابل توجه است و با توجه به عوارض شناخته شده آن، معاينات دوره اي كودكان در اين زمينه پيشنهاد مي گردد.

 
كلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 267
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی