برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1392 , دوره  5 , شماره  2 ; از صفحه 195 تا صفحه 206 .
 
عنوان مقاله: 

تحليل مکاني و آماري مشخصه هاي کمي توده هاي ارس منطقه چهارباغ گرگان با توجه به خصوصيات توپوگرافي و فيزيکي خاک

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 
چکیده: 

به منظور تحليل مکاني و آماري مشخصه هاي کمي توده هاي ارس با توجه به خصوصيات توپوگرافي و خاک، مساحتي در حدود 4700 هکتار از منطقه چهارباغ گرگان انتخاب شد. نقشه هاي شيب، جهت، ارتفاع از سطح دريا و زمين شناسي منطقه مورد نظر در محيط GIS تهيه شد و پس از روي هم اندازي اين نقشه ها، واحدهاي همگن شکل زمين تهيه شد. در هر واحد همگن تعدادي قطعه نمونه به طور تصادفي انتخاب و در مجموع149  قطعه نمونه به مساحت 10 آر در منطقه پياده شد و در هر يک از آنها، قطر برابر سينه، تعداد درختان در قطعات نمونه، سطح تاج پوشش و ارتفاع درختان برداشت شد. براي تجزيه وتحليل بين واحدهاي همگن از آناليز واريانس و آزمون مقايسه اي دانکن استفاده شد. نتايج نشان داد مقادير مشخصه هاي تعداد در هکتار، درصد تاج پوشش، قطر سطح مقطع متوسط و سطح مقطع برابر سينه اختلاف معني داري در بين واحدهاي همگن دارند. نتايج به دست آمده از مدل رگرسيوني غيرخطي نشان داد که مدل غيرخطي متغيرهاي جهت و شاخص رطوبتي به عنوان بهترين مدل براي توصيف مشخصه تعداد در هکتار (4.85=RMSE و 0.57=R2adj) و مدل غيرخطي متغيرهاي جهت، سنگ و سنگريزه و شاخص رطوبتي به عنوان بهترين مدل براي توصيف سطح تاج پوشش (2.67=RMSE و 0.49=R2adj) است. بهترين مدل براي توصيف سطح مقطع برابرسينه، مدل غيرخطي متغيرهاي جهت، سنگ و سنگريزه، قدرت جريان آب و شاخص رطوبتي (2.1=RMSE و 0.56=R2adj) بود. همچنين مدل غيرخطي جهت، سنگ و سنگريزه، قدرت جريان آب و شاخص رطوبتي به عنوان بهترين مدل براي توصيف قطر سطح مقطع متوسط (3.4=RMSE و 0.50=R2adj) ارزيابي شد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 87 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی