نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1389 , دوره  1 , شماره  3 ; از صفحه 43 تا صفحه 63 .
 
عنوان مقاله: 

حاشيه نشيني و فضاهاي شهري: بازتوليد اجتماع غريبه ها مطالعه موردي: محله عرب هاي ملك شهر اصفهان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  

این مقاله به دلیل مرجع بودن یکی از مقالات این پایگاه فاقد جزئیات کامل یک مقاله از جمله چکیده و متن کامل است