مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
عنوان مقاله: 
كاهش خطرپذيري و اثر زلزله در محله هاي شهري واجد بافت فرسوده با استراتژي هم زماني
 
نویسندگان: 
 
آدرس:  

این مقاله به دلیل مرجع بودن یکی از مقالات این پایگاه فاقد جزئیات کامل یک مقاله از جمله چکیده و متن کامل است