برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1392 , دوره  5 , شماره  2 ; از صفحه 131 تا صفحه 139 .
 
عنوان مقاله: 

برآورد موجودي ذخيره کربن گونه بنه (.Pistacia atlantica Desf) (مطالعه موردي: جنگل تحقيقاتي بنه و بادام فيروزآباد فارس)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 
چکیده: 

اين تحقيق به منظور بررسي مقدار ترسيب کربن گونه بنه در جنگل تحقيقاتي بنه و بادام فيروزآباد انجام گرفت. با استفاده از آماربرداري اوليه به روش سيستماتيک - تصادفي و تعيين تعداد در هکتار، از هر طبقه قطري پنج سانتي متري، 3 اصله درخت به صورت تصادفي مشخص و قسمتي از آنها قطع شد و پس از تبديل، اندام هاي مختلف شامل تنه، سرشاخه، برگ و لاشبرگ به تفکيک وزن شدند. نمونه ها به آزمايشگاه انتقال يافت و درصد کربن آلي و ضريب تبديل هر يک از آنها اندازه گيري شد. براي برآورد کربن ذخيره شده در خاک، نمونه هاي خاک به صورت تصادفي در جهت هاي جغرافيايي اصلي و مناطق مسطح برداشت و با مقايسه با نمونه هاي شاهد (خارج از منطقه جنگلي) مقدار کربن ذخيره شده برآورد شد. نتايج نشان داد که در هر هکتار از توده جنگلي 1.99 تن و در کل جنگل 18654.3 تن کربن توسط گونه بنه ترسيب شد. کربن ذخيره شده در خاک اين توده نيز 12.78 تن در هکتار به دست آمد. نتايج آزمون دانکن نشان دهنده اختلاف معني دار در سطح يک درصد بين اجزاي درخت است. بيشترين مقدار ذخيره کربن مربوط به تنه و کمترين مقدار، مربوط به برگ بنه است. همچنين در مقايسه ضريب تبديل اندام هاي مختلف به کربن آلي، کمترين مقدار مربوط به برگ و بيشترين مربوط به لاشبرگ است. اين نتايج نشان مي دهد که با افزايش تراکم و حفظ موجودي کنوني و با توجه به سطح وسيع اين جنگل ها در استان فارس، مقدار زيادي از کربن توسط گونه بنه جذب خواهد شد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 129 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی