4 SID.ir | مقايسه تاثير دستگاه هاي LED با QHT بر ميزان ريزنشت ترميم کامپوزيتي

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
عنوان مقاله: 

مقايسه تاثير دستگاه هاي LED با QHT بر ميزان ريزنشت ترميم کامپوزيتي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه آموزشي ترميمي و زيبايي، دانشگاه علوم پزشكي و خدمات درماني تهران، تهران، خيابان كارگر شمالي، دانشكده دندانپزشكي، دانشگاه علوم پزشكي تهران، طبقه چهارم
 
چکیده: 

سابقه و هـدف: امروزه دستگاه هاي LED به دليل مزايايشان در بين دندانپزشکان محبوبيت زيادي پيدا کرده اند، بنابراين ارزيابي ريزنشت ترميم هاي دنداني متعاقب کيور نمودن با اين دستگاه ها يک اولويت پژوهشي است. در اين مطالعه ريزنشت حفرات کلاس  Vکامپوزيت پس از کيور نمودن آنها بوسيله LED و QHT با يکديگر مقايسه شدند.
مواد و روش ها: در اين تحقيق تجربي - آزمايشگاهي از کامپوزيت
Z100 (3M ESPE, USA) استفاده شد. حفرات کلاس با اندازه (2´2´3) ميليمتر در سطوح باکال 30 دندان پره مولر سالم انساني تعبيه شده و با کامپوزيت Z100 ترميم شدند. نمونه ها به دو گروه 15 تايي تقسيم شدند. گروه اول توسط دستگاه هالوژن coltolux 2.5 و دومي با دستگاه LED Apoza براي مدت 40 ثانيه کيور شدند و بعد تحت پروسه ترمو سايکلينگ 5 - 55 (درجه سانتي گراد) و 500 دور قرار گرفتند. سپس نمونه ها براي 2 ساعت در محلول نيترات نقره قرار گرفتند و به دنبال آن براي مدت 6 ساعت در محلول ظهور راديولوژي قرار داده شدند تا احياي نقره به يون هاي فلزي تسهيل گردد. نمونه ها سپس برش داده شده و با استريو ميکروسکوپ با بزرگنمايي 40 بررسي شدند. آناليز آماري با آزمون Mann whitney و Fisher انجام گرفت.
يافته ها: ميزان ريزنشت در نواحي ژنژيوال ترميم ها در گروه دستگاه
LED و هالوژن به ترتيب 1.13±0.35 و 1.6±1.05 و در نواحي اکلوزال 0.2±0.43 و 0.13±0.35 بود و تفاوت ريزنشت بين دو دستگاه از لحاظ آماري معني دار نبود (P<0.2) و (P<0.4).
نتيجه گيري: استفاده از دستگاه
 LED يا QTH براي کيور کردن کامپوزيت Z100 منجر به ريزنشت مشابهي در لبه هاي مينايي و عاجي مي شود.

 
كلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 61
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی