برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

تعيين موثرترين فاكتورهاي تاثيرگذار بر ميزان ربايش در گياه گون زرد (Astragalus parrowianus) با استفاده از روابط همبستگي و مدل هاي رگرسيوني (مطالعه موردي: مراتع معرف و زوجي گنبد واقع در استان همدان)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد همدان
 
چکیده: 

گياهان در مراتع بخشي از بارش را بدون آنكه تاثير مثبتي در ذخيره رطوبتي خاك داشته باشد، توسط تاج پوشش هوايي خود دريافت و از دسترس خارج مي سازند. به عبارتي ربايش گياهان منجر به كاهش بارش موثر در مراتع مي گردد. جهت بررسي ميزان ربايش در گياه گون زرد به عنوان گونه اي غالب در مراتع مطالعاتي، پس از تعيين 9 واحد كاري از طريق نرم افزار ArcGIS، در 56 تكرار از دستگاه شبيه ساز بارش با شدت متوسط 5 ميلي متر در ساعت استفاده شد و در هر پلات بارش، خصوصيات مورفولوژيكي گياه (قطر بزرگ و قطر كوچك تاج پوشش، ارتفاع متوسط گياه، حجم و سطح تاج پوشش)، عوامل فيزيوگرافي (ارتفاع از سطح دريا، درصد شيب و جهت شيب) و ميزان ربايش در پايه هاي گون زرد بررسي و ثبت گرديد و با در نظرگرفتن ميانگين ابعاد حجمي گياه و استفاده از روش كلاس بندي سريع (Quick sort) پايه هاي مختلف از يكديگر تفكيك و در دو گروه قرار گرفتند. گروه اول پايه هايي با حجم 0.002 تا 0.02 مترمكعب و گروه دوم پايه هايي با حجم 0.02 تا 0.087 مترمكعب. داده هاي جمع آوري شده جهت بررسي ميزان همبستگي و تعيين مدل هاي خطي ساده و چندمتغيره رگرسيوني به نرم افزار آماري Minitab معرفي شدند. نتايج نشان دادند كه در گروه اول با متوسط سطح تاج پوشش 642 سانتي مترمربع، ميزان ربايش 4.421درصد از كل بارش و در گروه دوم با متوسط سطح تاج پوشش 1640 سانتي مترمربع، ميزان ربايش 1.85 درصد از كل بارش است. در گروه اول، ربايش در سطح 1 درصد همبستگي منفي و معناداري با قطر بزرگ تاج پوشش (R=-729) و در سطح 5 درصد با سطح تاج پوشش (R=-0.507) دارد. در گروه دوم، ربايش همبستگي منفي و معناداري در سطح 1 درصد با سطح تاج پوشش ( (R=-0.929با قطر كوچك تاج پوشش ( (R=-0.874با قطر بزرگ تاج پوشش ( (R=-0.76و با حجم گياه ( (R=-0.83نشان داده است. به عبارتي با افزايش ابعاد حجمي و افزايش فضاهاي خالي در تاج پوشش گياه، ميزان ربايش كاهش يافته است. با استفاده از مدل هاي رگرسيوني به دست آمده نيز تخميني از ميزان ربايش بدون قطع و توزين مجدد گياه به دست مي آيد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

کلاهچی، ن.، و محسنی ساروی، م.، و طویلی، ع.، و جعفری، م.، و اسدیان، ق. (1392). تعیین موثرترین فاکتورهای تاثیرگذار بر میزان ربایش در گیاه گون زرد (Astragalus parrowianus) با استفاده از روابط همبستگی و مدل های رگرسیونی (مطالعه موردی: مراتع معرف و زوجی گنبد واقع در استان همدان). پژوهش های آبخیزداری (پژوهش و سازندگی), 26(1 (پیاپی 98)), 65-73. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=192857Vancouver : کپی

کلاهچی نسرین، محسنی ساروی محسن، طویلی علی، جعفری محمد، اسدیان قاسم. تعیین موثرترین فاکتورهای تاثیرگذار بر میزان ربایش در گیاه گون زرد (Astragalus parrowianus) با استفاده از روابط همبستگی و مدل های رگرسیونی (مطالعه موردی: مراتع معرف و زوجی گنبد واقع در استان همدان). پژوهش های آبخیزداری (پژوهش و سازندگی). 1392 [cited 2021July29];26(1 (پیاپی 98)):65-73. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=192857IEEE : کپی

کلاهچی، ن.، محسنی ساروی، م.، طویلی، ع.، جعفری، م.، اسدیان، ق.، 1392. تعیین موثرترین فاکتورهای تاثیرگذار بر میزان ربایش در گیاه گون زرد (Astragalus parrowianus) با استفاده از روابط همبستگی و مدل های رگرسیونی (مطالعه موردی: مراتع معرف و زوجی گنبد واقع در استان همدان). پژوهش های آبخیزداری (پژوهش و سازندگی), [online] 26(1 (پیاپی 98)), pp.65-73. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=192857. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 85 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی