برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

ارزيابي خطر و خسارت زمين لغزش در حوضه آبخيز چهل چاي، استان گلستان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 
چکیده: 

در اين تحقيق كارآيي سه مدل آماري، دومتغيره تراكم سطحي وزني AHP (مدل نيمه كمي)، رگرسيون چندمتغيره گام به گام و رگرسيون چندمتغيره لجستيك (مدل هاي كمي) در حوضه آبخيز چهل چاي استان گلستان مورد مقايسه قرار گرفت تا پس از تهيه نقشه خطرات زمين لغزش و انتخاب مدل برتر، نقشه خسارت آن نيز تهيه گردد. نقشه پراكنش زمين لغزش هاي منطقه با تفسير استريوسكپي عكس هاي هوايي و بازديدهاي ميداني تهيه گرديد. سپس نه عامل كليدي و موثر شامل ارتفاع، شيب، جهت، سنگ شناسي، فاصله از گسل، فاصله از آبراهه، فاصله از جاده، كاربري اراضي و ميزان بارش انتخاب گرديد. پتانسيل خطر زمين لغزش با استفاده از سه مدل تهيه گرديد. تفاوت بين كلاس هاي خطر مدل ها با آزمون كاي اسكوئر، ميزان توافق نقشه هاي خطر با شاخص كاپا و ارزيابي صحت مدل ها با شاخص جمع كيفيت (QS) مقايسه گرديد. نقشه خسارت با تركيب نقشه هاي شدت خطر، فراواني عناصر و درجه آسيب پذيري عناصر بر اساس معادله ريسك تهيه شد. نتايج نشان داد كه در همه مدل ها تفاوت فراواني در سطح احتمال 1 درصد معني دار بوده و تفكيك بالايي بين كلاس هاي خطر وجود دارد. و همچنين شاخص كاپا بين صفر تا 0.2 متغير بوده كه نماينده تطابق ناچيز بين آنها است. مدل آماري دومتغيره وزني AHP با QS برابر با 3.622 به عنوان مدل برتر براي حوضه انتخاب گرديد. 7.75 درصد از سطح حوضه مورد تحقيق در كلاس خسارت زياد و 5.37 درصد در كلاس خسارت خيلي زياد قرار دارد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 127 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی