برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

مطالعه روند تغييرات تبخير از تشت در گستره اقليمي ايران

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه مهندسی آبیاری و آبادانی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج
 
چکیده: 

هدف از انجام اين تحقيق، بررسي روند تغييرات تبخير از تشت در مقياس زماني سالانه و فصلي در 14 ايستگاه سينوپتيك ايران با استفاده از روش هاي پارامتري و ناپارامتري مي باشد. ابتدا داده هاي موجود توسط آزمون كولموگروف اسميرنوف مورد آناليز قرار گرفت و مشخص گرديد كه توزيع داده ها نرمال است. سپس دو آزمون من- كندال و ضريپ اسپيرمن كه جزء روش هاي ناپارامتري به شمار مي روند و دو روش تحليل رگرسيون و ضريب پيرسون كه جزء روش هاي پارامتري مي باشد جهت تحليل روند داده هاي تبخير از تشت به كار گرفته شدند. 14 ايستگاه در بازه زماني 2005-1985 انتحاب و چهار آزمون فوق بر روي آنها اعمال گرديد. نتايج روند يابي با آزمون من-كندال نشان مي دهد كه در سري سالانه 21.5 درصد، در سري بهار و تابستان هفت درصد از ايستگاه ها داراي روند افزايشي بودند همچنين در فصل تابستان 50 درصد، بهار 43 درصد، پاييز 14 درصد و سالانه 21.5 درصد از ايستگاه هاي مورد مطالعه داراي روند كاهشي بودند. بر اساس روش ضريب همبستگي پيرسون در سري سالانه 28.5 درصد، در فصول بهار و تابستان هفت درصد از ايستگاه هاي مورد مطالعه داراي روند افزايشي بودند همچنين در سري سالانه 21.5 درصد، بهار 43 درصد، تابستان 50 درصد و پاييز 14 درصد از ايستگاه ها داراي روند كاهشي بودند. در اين تحقيق مشخص گرديد در سري زماني تابستان 57 درصد از ايستگاه هاي مورد مطالعه بر اساس روش من- كندال، روش اسپيرمن و روش پيرسون داراي روند بوده اند. در مجموع روند كاهشي تبخير از تشت بيشتر از روند افزايشي تبخير از تشت مي باشد. نتايج مطالعه حاضر نشان مي دهد عليرغم افزايش دما در اكثر مناطق، كاهش تبخير از تشت يا پديده تناقض تبخير در ايران نيز اتفاق افتاده است. اين كاهش تبخير از تشت با توجه به اقليم خشك و نيمه خشك ايران در مطالعات منابع آب و هواشناسي حايز اهميت است.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 107 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی