برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي عوامل موثر بر بقا و يا پژمردگي سه گونه درختچه اي مستقر بر سنگ هاي آهكي پس از تجديد حيات طبيعي اوليه (مطالعه موردي: منطقه مهريز- يزد)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه یزد
 
چکیده: 

بر روي دامنه هاي سنگي آهكي منطقه مهريز يزد تجمع عمده درختچه ها در پاره اي از نقاط از جمله درزه سنگ ها كه امكان تجمع خاك و ريشه دواني را فراهم كرده است مي باشد. در اين محدوده مطالعاتي برخي از گونه هاي درختچه اي مستقر شده پس از تجديد حيات اوليه دچار پژمردگي مي شوند اما بخش زيادي از درختچه هاي همين گونه ها نيز باقي مانده و به حيات خود ادامه داده اند. با توجه به اهميت شناخت دليل پراكنش، بقا و يا زوال گونه هاي موجود، در اين تحقيق پس از تعيين مكان هاي همگن طي عمليات ميداني اقدام به جمع آوري نمونه هاي خاك در عمق هاي 10-0، 30-10 و 50-30 سانتيمتر از ناحيه ريشه اي گونه هاي درختچه اي مستقر در درزه سنگ (Amygdalus scoparia Pistacia atlantica و(Ficus juhanica  شد. همچنين نمونه هاي پژمرده سه گونه نامبرده نيز به تعداد لازم شناسايي و از خاك ناحيه ريشه اي آنها در سه عمق مذكور در درزه سنگ نمونه گيري صورت گرفت. سپس خصوصيات خاكشناسي شامل هدايت الكتريكي، مواد آلي، فسفر، پتاسيم، نيتروژن، كربنات كلسيم، بافت خاك، درصد رطوبت خاك و سنگريزه در آزمايشگاه تعيين شد. نتايج حاصل از مقايسه خصوصيات خاك شناسي ناحيه ريشه اي توسط آزمون توكي در سطح احتمال 0.05 در بين گونه هاي زنده، گونه هاي پژمرده و گونه هاي پژمرده با زنده نشان داد كه از نظر درصد رطوبت خاك در عمق هاي 30-10 و 50-30 سانتيمتر بين گونه هاي درختچه اي زنده اختلاف معني دار وجود دارد به طوري كه در درزه هاي محل استقرار Ficus juhanica، Pistacia atlantica و Amygdalus scoparia به ترتيب بيشترين تا كمترين مقدار رطوبت وجود دارد. همچنين بين گونه هاي درختچه اي پژمرده و زنده مربوط به هركدام از گونه ها نيز در عمقهاي 30-10 و 50-30 سانتيمتر از نظر درصد رطوبت خاك اختلاف معني دار وجود دارد و محل استقرار گونه هاي زنده از رطوبت بيشتري برخوردار است. از لحاظ ساير خصوصيات خاك شناسي بين گونه هاي زنده، گونه هاي پژمرده و گونه هاي پژمرده با زنده مورد بررسي در سه عمق مورد بررسي اختلاف معني داري وجود ندارد. بنابراين نتايج ما نشان داد كه اختلاف در مقدار رطوبت موجود در درزه ها تعيين كننده نوع گونه درختچه اي مستقر شده در آن مكان و بقا يا پژمردگي آن در طول دوره خشكي بر روي دامنه هاي سنگي محدوده مورد مطالعه مي باشد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 87
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی