برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي نگرش به اخلاق حرفه اي در اعضا هيات علمي دانشکده دندانپزشکي همدان در سال 1391

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* همدان، روبروی پارک مردم، دانشگاه علوم پزشکی همدان، دانشکده پیراپزشکی، گروه اتاق عمل
 
چکیده: 

سابقه و هدف: اخلاق حرفه اي مقوله اي چالش انگيز در رشته پزشکي است. جوامع مختلف، حسب نگرش خود، رويکردهاي متفاوتي نسبت به اخلاق حرفه اي داشته اند. نگرش دندانپزشکان به اصول اخلاق حرفه اي آن ها را در ارائه خدمات بهتر، ياري خواهد نمود و تنش حرفه اي را به حداقل خواهد رسانيد. لذا اين مطالعه با هدف بررسي نگرش به اخلاق حرفه اي در اعضاي هيات علمي دانشکده دندانپزشکي همدان در سال 1391 انجام شد.
مواد و روش ها: در اين مطالعه توصيفي - مقطعي کليه اعضا هيات علمي دانشکده دندانپزشکي همدان با سرشماري وارد مطالعه شدند. ابزار بررسي، پرسشنامه اي پژوهشگر ساخته بر اساس مطالعات مرتبط با اين زمينه بود که از دو قسمت، مشخصات دموگرافيک و 36 سوال اختصاصي مربوط به نگرش تشکيل شده بود. جهت تعيين اعتبار محتوا و صوري (روايي)، سوالات پرسشنامه در اختيار 10 نفر از صاحب نظران و اعضاي هيات علمي دانشگاه علوم پزشکي همدان قرار گرفت و بر اساس نظرات آنان اصلاحات انجام شد. ميزان پايايي بصورت آزمون، بازآزمون حاصل از تکميل 10 پرسشنامه با فاصله 2 هفته توسط گروه مشابه با واحدهاي پژوهش مورد بررسي قرار گرفت، که
R=0.79 را نشان داد. همچنين ضريب آلفاي کرونباخ برابر 0.83 نشان دهنده پايايي و ثبات دروني پرسشنامه بود. نتايج حاصل با استفاده از نرم افزار SPSS16 تحليل شد.
يافته ها: در اين مطالعه اکثر شرکت کنندگان، مونث
(%56.7)، داراي مدرک تخصصي دندانپزشکي (%83.5) و متاهل (%66.7) بودند. همچنين بيشتر افراد در گروه سني 40 - 30 سال (%60) و داراي سابقه کاري 20 - 10 سال (%53) بودند و مرتبه علمي ايشان استاديار (%76.7) بود. آزمون هاي آماري نشان داد که ارتباط معني داري ميان نگرش دندانپزشکان با خصوصيات دموگرافيک مورد بررسي، وجود نداشت، از طرفي نگرش به اخلاق حرفه اي در 63.14 درصد از اعضا هيات علمي دانشکده دندانپزشکي همدان بصورت نگرش کاملا موافق و در 27.31 درصد آنان نگرش موافق وجود داشت. ضمنا ميانگين ميزان نگرش اعضا هيات علمي دانشکده دندانپزشکي در حد 112.87 برآورد شد که در حد خوب بود.
نتيجه گيري: از آنجا که نگرش اساتيد دندانپزشکي در برخي مباحث اخلاق حرفه اي، مطلوب نمي باشد لذا توصيه مي شود که دوره هاي بازآموزي به صورت مستمر و مداوم براي اعضاي هيات علمي برگزار گردد
.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

کرم پوریان، آ.، و ایمنی، ب.، و ترک زبان، پ. (1392). بررسی نگرش به اخلاق حرفه ای در اعضا هیات علمی دانشکده دندانپزشکی همدان در سال 1391. تحقیق در علوم دندانپزشکی, 10(1 (پیاپی 35)), 43-51. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=192822Vancouver : کپی

کرم پوریان آرزو، ایمنی بهزاد، ترک زبان پرویز. بررسی نگرش به اخلاق حرفه ای در اعضا هیات علمی دانشکده دندانپزشکی همدان در سال 1391. تحقیق در علوم دندانپزشکی. 1392 [cited 2021July30];10(1 (پیاپی 35)):43-51. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=192822IEEE : کپی

کرم پوریان، آ.، ایمنی، ب.، ترک زبان، پ.، 1392. بررسی نگرش به اخلاق حرفه ای در اعضا هیات علمی دانشکده دندانپزشکی همدان در سال 1391. تحقیق در علوم دندانپزشکی, [online] 10(1 (پیاپی 35)), pp.43-51. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=192822. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 159 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی