برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

مطالعه بيوماس اندام هوايي و زيرزميني گونه درمنه دشتي در شدت هاي چراي متفاوت در استان سمنان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه کردستان
 
چکیده: 

بيوماس گياهان به عنوان جزء مولد، مهم ترين و حساس ترين بخش از يك اكوسيستم است كه بطور مستقيم تحت تاثير چرا قرار مي گيرد. چرا نه تنها اندام هوايي بلكه ممكن است اندام زيرزميني را نيز مورد تغييرات منفي قرار دهد. با توجه به وسعت زياد درمنه زارها در كشور، استفاده دام از اين گونه به عنوان علوفه، عدم وجود اطلاعات كافي از كميت بيوماس اندام هوايي و زيرزميني اين گونه و اثر شدت هاي مختلف چراي دام (چراي سنگين، چراي متوسط و قرق) بر اجزا و رابطه بيوماس اندام هوايي و زيرزميني، درمنه زارهاي ناحيه قوشه در استان سمنان مورد بررسي قرار گرفت. نمونه برداري از پوشش گياهي به روش تصادفي سيستماتيك در قالب 20 پلات 1×1 متر مربعي و در طول 2 ترانسكت به طول 200 متر انجام شد. در هر پلات درصد پوشش تاجي، تراكم و ابعاد هر پايه درمنه ثبت گرديد. به منظور تعيين بيوماس اندام هوايي و زيرزميني اقدام به نمونه برداري كامل از بيوماس اندام هوايي و زيرزميني از 3 عمق 0-25، 25-50 و 50-75 سانتيمتري شد. براي تعيين رابطه ميان خصوصيات اندام هوايي (حجم و وزن اندام هوايي) و اندام زيرزميني در هر يك از مناطق از رگرسيون خطي ساده استفاده شد. نتايج بيانگر وجود ارتباط معني دار بين برخي پارامترهاي مربوط به پوشش گياهي نظير حجم و بيوماس اندام هوايي و بيوماس اندام زيرزميني مي باشد. بنابراين روابط موجود به منظور تخمين بيوماس اندام هوايي و زير زميني و در نهايت بيوماس كل جامعه گياهي در واحد سطح با درجه اطمينان قابل قبول در مطالعات آتي قابل استفاده خواهد بود. بطور كلي كميت بيوماس اندام زيرزميني در همه تيمارهاي مورد مطالعه روند كاهشي را با افزايش عمق خاك نشان داد به گونه اي كه بيش از 90 درصد از بيوماس ريشه ها در هر سه تيمار مورد مطالعه، در عمق 0-50 سانتي متري از سطح خاك پراكنش يافته است و به همين دليل اين عمق به عنوان عمق موثر در نمونه برداري ها جهت مطالعات در مراتع مي تواند در نظر گرفته شود. نتايج نشان داد كه كاهش بيوماس اندام هوايي و زيرزميني گياهان ارتباط مستقيم با شدت چرا و حجم برداشت از اندام هوايي گياهان بوده و رشد و توسعه ريشه و اندام هوايي در مناطق با چراي سنگين در مقايسه با مناطق تحت چراي متوسط به شدت محدود شده است.كمترين و بيشترين ميزان بيوماس ريشه اي به ترتيب معادل0.78  و 1.5 برابر وزن اندام هوايي در دو تيمار قرق و چراي سنگين مي باشد و عدم تغيير محسوس بيوماس اندام زيرزميني در تيمار چراي متوسط نسبت به تيمار قرق را مي توان به فشار چراي كمتر در اين تيمار نسبت داد كه لازم است در اين خصوص تحقيقات بيشتر و جامع تر در ديگر رويشگاه هاي اين گونه در كشور انجام گيرد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

جنیدی جعفری، ح.، و آذرنیوند، ح.، و زارع چاهوکی، م.، و جعفری، م. (1392). مطالعه بیوماس اندام هوایی و زیرزمینی گونه درمنه دشتی در شدت های چرای متفاوت در استان سمنان. پژوهش های آبخیزداری (پژوهش و سازندگی), 26(2 (پیاپی 99)), 33-41. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=192747Vancouver : کپی

جنیدی جعفری حامد، آذرنیوند حسین، زارع چاهوکی محمدعلی، جعفری محمد. مطالعه بیوماس اندام هوایی و زیرزمینی گونه درمنه دشتی در شدت های چرای متفاوت در استان سمنان. پژوهش های آبخیزداری (پژوهش و سازندگی). 1392 [cited 2021July25];26(2 (پیاپی 99)):33-41. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=192747IEEE : کپی

جنیدی جعفری، ح.، آذرنیوند، ح.، زارع چاهوکی، م.، جعفری، م.، 1392. مطالعه بیوماس اندام هوایی و زیرزمینی گونه درمنه دشتی در شدت های چرای متفاوت در استان سمنان. پژوهش های آبخیزداری (پژوهش و سازندگی), [online] 26(2 (پیاپی 99)), pp.33-41. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=192747. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 147 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی