برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
اسفند 1391 , دوره  22 , شماره  98 ; از صفحه 0 تا صفحه 0 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي تاثير مکمل روي بر ميزان سلامت عمومي پرستاران شاغل در بخش هاي مراقبت ويژه

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* بهشهر، بیمارستان امام خمینی بهشهر
 
چکیده: 

سابقه و هدف: پرستاري حرفه اي پراسترس بوده و پرستاران به دليل شيفت هاي کاري طولاني هميشه مستعد تهديد سلامتي در ابعاد مختلف آن هستند. روي نيز يک ريزمغذي و يک عنصر بسيار نادر که براي سلامتي انسان ضروري مي باشد. لذا اين تحقيق به منظور بررسي تاثير مکمل روي بر سلامتي پرستاران بخش هاي مراقبت ويژه انجام شده است.
مواد و روش ها: پژوهش حاضر، يک مطالعه تجربي از نوع کارآزمايي باليني تصادفي شده
(RCT) دو سوکور شاهددار است که تعداد 46 پرستار مراقبت هاي ويژه (23 نفر مداخله و 23 نفر کنترل) با اختلال در سلامت عمومي از بيمارستان هاي امام خميني (ره) و فاطمه زهرا (س) ساري با روش نمونه گيري در دسترس در سال 1390 انتخاب شده اند. گروه مداخله کپسول سولفات روي 220 ميلي گرم را دو روز در ميان به مدت يک ماه مصرف کرده و گروه کنترل پلاسبو را به همين روش مصرف کرده اند. قبل و بعد از مداخله سطح سلامت عمومي و سطح سرمي روي اندازه گيري شده است. ابزار گردآوري اطلاعات شامل پرسشنامه اطلاعات فردي و پرسشنامه استاندارد سلامت عمومي بوده است. قبل از مداخله و يک ماه بعد از آن پرسشنامه ها تکميل و داده ها جمع آوري شده اند. سپس داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS18 و با استفاده از آزمون آماري کولموگروف - اسميرنوف توزيع نمونه ها بررسي شده است. همچنين با استفاده از آزمون هاي آماري توصيفي و استنباطي (مجذور خي،t  مستقل و زوجي)، تجزيه و تحليل داده ها انجام شده است.
يافته ها: ميانگين و انحراف معيار کلي نمره سلامتي در گروه مداخله، يک ماه بعد از آزمون
23.04± 9.54 و گروه کنترل 27.96±13.82 بوده است مطالعه نشان داد که تفاوت معني دار نبوده است (p=0.298). اما در چهار بعد از ابعاد سلامت عمومي فقط در بعد نشانه هاي جسمي در گروه مداخله تفاوت معني دار بوده است (p=0.044ساير ابعاد سلامت عمومي تفاوت معني دار نبوده است (p>0.05). و ميانگين و انحراف معيار سطح سرمي روي در گروه مداخله در يک ماه بعد از آزمون 73.57±13.4 و در گروه کنترل 59.67±14.3 بوده و تفاوت معني دار بوده است (p=0.034).
استنتاج: با توجه به پايين بودن سطح سرمي روي در پرستاران مراقبت هاي ويژه و تاثير مثبت مکمل روي بر بعضي از ابعاد سلامت عمومي، استفاده از مکمل روي براي ارتقاء سطح سلامت عمومي پرستاران منطقي به نظر مي رسد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

قلی پوربرادری، ا.، و مهدوی، ع.، و حسینی، س.، و یزدانی چراتی، ج.، و عمادی، س.، و حیدری گرجی، م.، و شکری افرا، ق. (1391). بررسی تاثیر مکمل روی بر میزان سلامت عمومی پرستاران شاغل در بخش های مراقبت ویژه. مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران (نامه دانشگاه), 22(98), 0-0. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=192733Vancouver : کپی

قلی پوربرادری افشین، مهدوی علی، حسینی سیدحمزه، یزدانی چراتی جمشید، عمادی سیدعبداله، حیدری گرجی محمدعلی، شکری افرا قاسم. بررسی تاثیر مکمل روی بر میزان سلامت عمومی پرستاران شاغل در بخش های مراقبت ویژه. مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران (نامه دانشگاه). 1391 [cited 2021July25];22(98):0-0. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=192733IEEE : کپی

قلی پوربرادری، ا.، مهدوی، ع.، حسینی، س.، یزدانی چراتی، ج.، عمادی، س.، حیدری گرجی، م.، شکری افرا، ق.، 1391. بررسی تاثیر مکمل روی بر میزان سلامت عمومی پرستاران شاغل در بخش های مراقبت ویژه. مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران (نامه دانشگاه), [online] 22(98), pp.0-0. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=192733. 

 
بازدید یکساله 37 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی