برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

معرفي رويشگاه مناسب از بين رويشگاه هاي جنگلي، اكوتون و مرتعي به عنوان منبع بذر خاك در راستاي پروژه هاي احيا پوشش گياهي (مطالعه موردي: حوزه واز)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه مرتعداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تربیت مدرس، شهرستان نور، استان مازندران
 
چکیده: 

اين مطالعه با هدف بررسي اثر نوع رويشگاه بر روي غناي گونه اي و تراكم بانك بذر خاك و معرفي رويشگاه مناسب جهت استفاده از بانك بذر خاك آن جهت اصلاح مناطق تخريب يافته در حوزه واز (رشته كوه البرز مركزي) انجام شد. بدين صورت كه سه رويشگاه جنگلي، اكوتون و مرتعي در حوزه واز انتخاب شد و در هر رويشگاه 7 ترانسكت 100 متري به صورت عمود بر جهت شيب با فاصله 25 متر از يكديگر و در طول هر ترانسكت 10 پلات 2 متر مربعي مستقر گرديد. در هر پلات 10 تكرار نمونه خاك توسط اوگر از دو عمق0-5  و 5-10 برداشت گرديد. سپس نمونه هاي خاك به گلخانه منتقل و در بستر حاوي ماسه استريل كشت داده شد. اين كار به مدت 6 ماه ادامه يافت و هر دو هفته يك بار بذور ظهور يافته شناسايي، شمارش و حذف شد. جهت بررسي اثر نوع رويشگاه، عمق خاك و اثر متقابل آنها بر روي غناي گونه اي و تراكم بانك بذر از آزمون GLM استفاده شد. غناي گونه اي و تراكم بانك بذر هر عمق خاك در رويشگاه هاي مختلف به صورت جداگانه با ANOVA مقايسه شد. نتايج نشان داد اثر رويشگاه و عمق خاك و همچنين اثر متقابل آنها بر روي غناي گونه اي و تراكم بذر خاك معني دار بود. در عمق سطحي به ترتيب بيشترين غناي گونه اي و تراكم بذر مربوط به محدوده اكوتون، مرتع و جنگل بود. در عمق پاييني، رويشگاه مرتعي و اكوتون به همراه يكديگر به طور معني داري داراي غناي گونه اي بيشتري نسبت به رويشگاه جنگلي بودند و بيشترين ميزان تراكم بذر مربوط به مرتع، كمترين مربوط به جنگل بود. بطور كلي به رغم اثر منفي رويشگاه جنگلي (قسمت هاي مركزي جنگل) بر روي خصوصيات بذر خاك قسمت هاي مرزي بين جنگل مرتع پناهگاه خوبي براي تشكيل بانك بذر خاك مي باشد. از طرف ديگر با توجه به تخريب خاك و پوشش گياهي در اثر فرسايش آبي و چراي دام (گاو و گوسفند) در مراتع بالادست، علاوه بر اهميت بانك بذر موجود در خاك محدوده اكوتون در حفظ ذخاير ژنتيكي از آن مي توان در احيا پوشش گياهي استفاده نمود و اقدامي بيولوژيك در راستاي حفاظت و احياي خاك منطقه انجام داد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

عرفان زاده، ر.، و حسینی کهنوج، س.، و آذرنیوند، ح. (1392). معرفی رویشگاه مناسب از بین رویشگاه های جنگلی, اکوتون و مرتعی به عنوان منبع بذر خاک در راستای پروژه های احیا پوشش گیاهی (مطالعه موردی: حوزه واز). پژوهش های آبخیزداری (پژوهش و سازندگی), 26(2 (پیاپی 99)), 103-112. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=192726Vancouver : کپی

عرفان زاده رضا، حسینی کهنوج سیدحمزه، آذرنیوند حسین. معرفی رویشگاه مناسب از بین رویشگاه های جنگلی, اکوتون و مرتعی به عنوان منبع بذر خاک در راستای پروژه های احیا پوشش گیاهی (مطالعه موردی: حوزه واز). پژوهش های آبخیزداری (پژوهش و سازندگی). 1392 [cited 2021July26];26(2 (پیاپی 99)):103-112. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=192726IEEE : کپی

عرفان زاده، ر.، حسینی کهنوج، س.، آذرنیوند، ح.، 1392. معرفی رویشگاه مناسب از بین رویشگاه های جنگلی, اکوتون و مرتعی به عنوان منبع بذر خاک در راستای پروژه های احیا پوشش گیاهی (مطالعه موردی: حوزه واز). پژوهش های آبخیزداری (پژوهش و سازندگی), [online] 26(2 (پیاپی 99)), pp.103-112. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=192726. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 102 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی