برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاييز 1392 , دوره  16 , شماره  3 ; از صفحه 181 تا صفحه 188 .
 
عنوان مقاله: 

مقايسه ميزان پلاسمايي پروگرانولين و ريلکسين در خانم هاي مبتلا به سندرم تخمدان پلي کيستيک و نمايه توده بدني طبيعي با افراد سالم

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، دانشکده پیراپزشکی، گروه هماتولوژی
 
چکیده: 

زمينه: سندرم تخمدان پلي کيستيک از بيماري هاي شايع غدد اندوکرين است که 5 تا 10 درصد از زنان سنين باروري را درگير مي کند. اين سندرم با اختلالاتي از جمله ديابت نوع 2، اختلالات چربي خون و چاقي همراه مي باشد. پروگرانولين و ريلکسين آديپوکاين هايي هستند که در متابوليسم کربوهيدرات ها و ليپيدها دخالت دارند. اطلاعاتي از سطح پلاسمايي اين فاکتورها در زنان مبتلا به سندرم تخمدان پلي کيستيک با نمايه توده بدني نرمال وجود ندارد که بر اين اساس، مطالعه مذکور طراحي گرديد.
مواد و روش ها: مطالعه کنوني از نوع توصيفي مي باشد که طي آن تعداد 39 زن مبتلا به سندرم تخمدان پلي کيستيک با نمايه توده بدني کمتر از 25 بر اساس معيار روتردام به عنوان گروه بيمار و 38 زن سالم نيز به عنوان گروه کنترل انتخاب شدند. غلظت هاي پروگرانولين و ريلکسين پلاسما توسط تکنيک الايزا اندازه گيري شد.
يافته ها: غلظت هاي پلاسمايي پروگرانولين و ريلکسين و بعضي از پارامترهاي بيوشيميايي در گروه بيمار در مقايسه با گروه کنترل تفاوت معني داري نداشت ولي افزايش معني داري در ميزان
VLDL، تري گليسيريد (P= 0.046)، انسولين (P= 0.016)،HOMA-IR (P= 0.015) ، تستوسترون (P= 0.01) و دهيدرواپي اندروسترون سولفات (P= 0.034) در گروه بيمار نسبت به گروه کنترل مشاهده گرديد.
نتيجه گيري: در اين مطالعه ميزان پلاسمايي پروگرانولين و ريلکسين در گروه بيمار نسبت به گروه کنترل تفاوت معني داري نداشت. شايد بتوان چنين استنباط کرد که نمايه توده بدني نرمال کمتر از 25 و قندخون ناشتاي کمتر از 110، سطح پلاسمايي پروگرانولين و ريلکسين در افراد سندرم تخمدان پلي کيستيک را تغيير نمي دهد. از سوي ديگر تغييرات تستوسترون، انسولين، دهيدرواپي اندروسترون سولفات و
HOMA-IR بهتر مي توانند پيشگويي کننده ابتلا به سندرم تخمدان پلي کيستيک و ديابت ناشي از آن باشند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 81
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی