برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
اسفند 1391 , دوره  22 , شماره  98 ; از صفحه 0 تا صفحه 0 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي جهش هاي ژن گيرنده آندروژن در مردان مبتلا به ناباروري ايديوپاتيک

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* رشت، خیابان نامجو، دانشکده علوم پایه، گروه زیست شناسی
 
چکیده: 

سابقه و هدف: تکوين فنوتيپ مردانه و اسپرماتوژنز، وابسته به وقايع سلولي پاسخ دهنده به آندروژن ها است. اعمال آندروژن ها توسط گيرنده آندروژن (Androgen receptor =AR) ميانجي مي گردد. هدف از اين تحقيق، بررسي جهش ناحيه 5'UTR (-23 تا +214) و کدون 211 واقع در اگزون  (G1733A) 1ژن AR در مردان مبتلا به ناباروري با دلايل ناشناخته (ايديوپاتيک) مي باشد.
مواد و روش ها: استخراج
DNA  ژنومي از خون 60 مرد نابارور و 70 فرد سالم به عنوان کنترل صورت گرفت. جهت شناسايي جهش موجود در ناحيه5'UTR  ژن AR، تکنيک polymerase chain reaction-single strand conformation polymorphism (PCR-SSCP) و به منظور بررسي کدون 21، از تکنيکpolymerase chain reaction-restriction fragment length polymorphism (PCR-RFLP) ، استفاده گرديد.
يافته ها: هيچ گونه تغيير در مهاجرت محصول
PCR مربوط به ناحيه 5'UTR، در دو گروه بيمار و کنترل مشاهده نشد. به عبارت ديگر، هيچ جهشي در ناحيه 5'UTR ژن AR در دو گروه بيمار و کنترل وجود نداشت. فراواني ژنوتيپ هايGG ،GA  و AA مربوط به کدون 211 در گروه بيماران به ترتيب برابر با 67 درصد، 23 درصد و 10 درصد و در افراد کنترل برابر 77 درصد، 21 درصد و 1 درصد بود. تفاوت معني داري در فراواني آللي بين نمونه هاي مورد مطالعه، مشاهده نشد (p=0.3، x2=2.40).
استنتاج: يافته هاي ما عدم ارتباط جهش ناحيه 5'UTR (-23 تا +214) و کدون 211 ژن AR را با ناباروري ايديوپاتيک مردان در جمعيت مورد مطالعه نشان داد. لذا بررسي هاي بيش تر در زمينه جهش ها و تنوعات ژن AR و اعمال بيولوژيکي آنها، جهت درک نقش اين پلي مورفيسم ها در ناباروري مردان پيشنهاد مي گردد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  بازدید یکساله 111
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی