2 SID.ir | بررسي تجارب دانشجويان از برنامه درسي مستتر در دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان
برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي تجارب دانشجويان از برنامه درسي مستتر در دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 

سابقه و هدف: با توجه به تاثير برنامه درسي مستتر و اهميت آن در آموزش دانشجويان پرستاري و مامايي كه باعث تاثير بر كيفيت مراقبتهاي ارايه شده توسط آنها مي گردد، پژوهش حاضر با هدف بررسي تجارب دانشجويان پرستاري و مامايي در مورد برنامه درسي مستتر انجام شد.
مواد و روشها: اين پژوهش بصورت تركيبي (survery phenomenology) در دو مرحله بر روي دانشجويان ترم 8 پرستاري و مامايي انجام شد. شيوه جمع آوري اطلاعات در مرحله اول با استفاده از مصاحبه آزاد بود كه در آن از دانشجويان مورد مصاحبه در مورد درك آنها از برنامه درسي مستتر، تجارب يادگيري از برنامه درسي مستتر و منابع درسي مستتر سوال شد. سپس مصاحبه ها بر روي كاغذ برگردانده شد و با استفاده از روش اشتروبرت تجزيه و تحليل شد و در مرحله دوم با استفاده از پرسشنامه اطلاعات جمع آوري و تجزيه و تحليل گرديد.
يافته ها: تمامي دانشجويان اين نوع برنامه درسي را در طي دوران تحصيل خود تجربه كرده بودند و در بيشتر موارد آنرا مهمتر از برنامه درسي مي دانستند. در پاسخ به سوال دوم، دانشجويان موارد زيادي از يادگيريهاي خود را ناشي از برنامه درسي مستتر ذكر كردند كه شامل يادگيريهاي مثبت و منفي و يادگيريهاي فردي و گروهي بود. آنها منابع يادگيريهاي مستتر خود را اساتيد، پرسنل پرستاري و مامايي، دانشجويان، بيماران، رسانه هاي جمعي و گروههاي ديگر شاغل در علوم پزشكي ذكر كردند كه در اين بين نقش مربيان و پرسنل را مهمتر از ساير منابع مي دانستند. از مصاحبه هاي دانشجويان نتيجه گرفته شد كه اعتقادات فرهنگ و شخصيت افراد در درك آنها از برنامه درسي مستتر موثر است.
نتيجه گيري و توصيه ها: دانشجويان برنامه درسي مستتر را در يادگيريهاي خود موثر مي دانستند كه باعث ايجاد رفتارهاي با ثبات تر در آنها مي شد. انجام پژوهشهاي مشابه در ساير گروهها توصيه مي شود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 192
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی