برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

رابطه نگرش مذهبي، بهزيستي روان شناختي و افسردگي با عملکرد تحصيلي دانشجويان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* اهواز، بزرگراه گلستان، فلکه فرهنگ شهر، دانشگاه آزاد اسلامی اهواز، گروه روان شناسی
 
چکیده: 

اين پژوهش با هدف تعيين رابطه نگرش مذهبي، بهزيستي روان شناختي و افسردگي با عملکرد تحصيلي در دانشجويان اجرا شد. روش پژوهش همبستگي و جامعه آماري دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي واحد اهواز بودند که از ميان آنها 200 دانشجو (100 دختر و 100 پسر) به صورت نمونه تصادفي طبقه اي انتخاب شدند. ابزارهاي سنجش پرسشنامه نگرش مذهبي (آرين، 1377)، پرسشنامه بهزيستي روان شناختي (داينر و همکاران، 1985) و پرسشنامه افسردگي (بک، 1978) همراه با معدل تحصيلي دانشجو به عنوان شاخص عملکرد تحصيلي بود. داده ها با استفاده از ضريب همبستگي پيرسون و تحليل رگرسيون چندگانه تحليل گرديد. نتايج نشان داد که بين نگرش مذهبي، بهزيستي روان شناختي و افسردگي با عملکرد تحصيلي رابطه معناداري وجود دارد (P<0.01). همچنين نتايج تحليل رگرسيون نشان داد که نگرش مذهبي، بهزيستي روان شناختي و افسردگي به ترتيب پيش بيني هاي مناسبي براي عملکرد تحصيلي هستند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 255
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی