برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1391 , دوره  4 , شماره  13 ; از صفحه 85 تا صفحه 97 .
 
عنوان مقاله: 

تحليل ضرايب هم بستگي بين عملکرد دانه و ساير اجزاي آن در ژنوتيپ هاي پيشرفته جو (.Hordeum vulgar L) در شرايط تنش رطوبتي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بروجرد، گروه زراعت و اصلاح نباتات، بروجرد، ایران
 
چکیده: 

به منظور بررسي ارتباط بين عملکرد دانه با اجزاي آن، تجزيه هم بستگي و پي بردن به آثار مستقيم و غير مستقيم صفات مختلف موثر بر عملکرد در دو شرايط آبياري نرمال و تنش خشکي، آزمايشي در سال زراعي 89-88 بر روي 20 لاين و ژنوتيپ پيشرفته جو در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي در 3 تکرار در ايستگاه تحقيقات کشاورزي بروجرد انجام شد. بررسي ضرايب هم بستگي نشان داد تحت شرايط آبياري نرمال صفت وزن هزاردانه بيشترين ميزان هم بستگي با عملکرد دانه را داشت r=0.85 در صورتيکه تحت شرايط تنش رطوبتي صفت شاخص برداشت بيشترين ميزان هم بستگي با عملکرد دانه را به خود اختصاص داد r=0.65. نتايج تجزيه عليت بين عملکرد دانه با ساير صفات مورد مطالعه نشان داد که تحت شرايط عادي وزن هزاردانه بيشترين اثر مستقيم را بر عملکرد داشت (0.69) و پس از آن دو صفت شاخص برداشت و طول سنبله قرار گرفتند که اثرات غير مستقيم اين دو صفت از طريق يکديگر بر عملکرد منفي و ناچيز بود. در شرايط تنش خشکي دو صفت شاخص برداشت و عملکرد بيولوژيک داراي بيشترين اثر مستقيم بر عملکرد بودند. محتوي آب نسبي بطور غير مستقيم از طريق شاخص برداشت تاثير زيادي بر عملکرد داشت. بنابراين با توجه به نتايج حاصل از ضرايب هم بستگي و تجزيه عليت در صورت وجود محدوديت آبي مي توان از طريق صفات شاخص برداشت، محتوي آب نسبي و عملکرد بيولوژيک جهت اصلاح عملکرد اقدام نمود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 51 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی