برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1391 , دوره  4 , شماره  13 ; از صفحه 71 تا صفحه 83 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي اثر متانول بر ميزان رنگدانه هاي فتوستنزي، محتواي آب نسبي و پايداري غشا سلولي تحت تنش خشکي در نخود (.Cicer arietinum L)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده علوم، دانشگاه تربیت معلم تهران، تهران، ایران
 
چکیده: 

به منظور بررسي اثر محلول پاشي متانول بر ميزان کلروفيل a، b، کارتنوييد، کلروفيل کل، محتواي آب نسبي و پايداري غشا سلول هاي برگي نخود (رقم کرج) در شرايط تنش خشکي آزمايشي به صورت فاکتوريل در قالب طرح کاملا تصادفي با سه تکرار در شهريور سال 90 در پژوهشکده علوم گياهي دانشگاه فردوسي مشهد به اجرا درآمد. عامل محلول پاشي متانول با 5 سطح، شاهد (بدون محلول پاشي)، 20، 25، 30 و 35 درصد حجمي بود که به هر کدام از سطوح 2 گرم در ليتر گليسين اضافه شد. محلول پاشي 3 بار طي فصل رشد گياه و با فواصل 10 روزه صورت گرفت. عامل خشکي نيز شامل تنش خشکي (25 درصد ظرفيت زراعي) و بدون تنش خشکي (100 درصد ظرفيت زراعي) اعمال شد. نتايج نشان داد بين سطوح مختلف متانول اختلاف معني داري از نظر ميزان کلروفيل a، b، کارتنوييد، کلروفيل کل، نسبت کلروفيل a به b، محتواي آب نسبي، ضريب پايداري غشا و راندمان مصرف آب وجود داشت (P<0.01). محلول پاشي با سطح 30 درصد حجمي بيش از ساير تيمارها موثر بود بطوريکه موجب افزايش معني داري در ميزان کلروفيل a، b، کلروفيل کل و محتواي آب نسبي نسبت به ديگر سطوح شد. اثرات متقابل تنش خشکي و متانول تاثير معني داري بر ميزان کارتنوييد و محتواي آب نسبي نداشت اما بر ميزان کلروفيل a، b، کلروفيل کل و ضريب پايداري غشا معني دار بود(P<0.05) .

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 141
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی