برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

مقايسه راهبردهاي فراشناختي يادگيري، کمال گرايي و انگيختگي شناختي بين رتبه هاي برتر و ساير داوطلبان امتحانات ورودي سراسري دانشگاه ها

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* تهران، دانشگاه پیام نور، گروه روان شناسی
 
چکیده: 

اين پژوهش با هدف تعيين تفاوت راهبردهاي فراشناختي يادگيري، کمال گرايي و انگيختگي شناختي در بين رتبه هاي برتر و ساير داوطلبان در امتحانات ورودي سراسري دانشگاه ها در سال تحصيلي 1389-1390 اجرا شد. روش پژوهش پس رويدادي و جامعه آماري پژوهش را رتبه هاي برتر و ساير داوطلبان در امتحانات ورودي سراسري دانشگاه ها در شهر تهران تشکيل دادند که از بين آنها 50 نفر از رتبه هاي برتر و 50 نفر از ساير داوطلبان به روش نمونه گيري هدفمند و در دسترس انتخاب شدند. ابزارهاي سنجش شامل پرسشنامه راهبردهاي يادگيري (LASSI، وينشتاين، 1987)، پرسشنامه کمال گرايي (PI، هيل و همکاران، 2004) و پرسشنامه ناهماهنگي شناختي(DARQ) ، هارمون - جونز بود. داده ها از طريق تحليل واريانس چندمتغيري (MANOVA) تحليل شد. نتايج نشان داد بين راهبردهاي فراشناختي يادگيري، کمال گرايي و کاهش ناهماهنگي شناختي در بين رتبه هاي برتر و ديگر داوطلبان امتحانات ورودي دانشگاه ها در تهران تفاوت معناداري وجود داشت (P<0.05)، اما در انگيختگي شناختي بين دو گروه پژوهش تفاوت معناداري وجود نداشت.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 157
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی