3 SID.ir | تاثير آموزش مهارت هاي مقابله با فشار رواني بر کيفيت زندگي زنان خانه دار

مشخصات مقاله

 
عنوان مقاله: 

تاثير آموزش مهارت هاي مقابله با فشار رواني بر کيفيت زندگي زنان خانه دار

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* اراک، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد فلق، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی، گروه روان شناسی
 
چکیده: 

اين پژوهش با هدف تعيين تاثير آموزش مهارت هاي مقابله با فشار رواني بر کيفيت زندگي زنان خانه دار اجرا شد. روش پژوهش نيمه آزمايشي (پيش آزمون - پس آزمون با گروه گواه) بود. جامعه آماري زنان خانه دار شهرک پتروشيمي اراک بودند که به روش نمونه گيري تصادفي دو مرحله اي، 60 نفر انتخاب و به صورت تصادفي در دو گروه 30 نفري آزمايش و گواه قرار گرفتند. براي گروه آزمايش 8 جلسه 45 دقيقه اي برنامه آموزش مهارت هاي مقابله با فشار رواني اجرا گرديد. ابزار سنجش پرسشنامه کيفيت زندگي - فرم کوتاه (SF-36، واره و شربورن، 1992) بود. داده ها از طريق تحليل کوواريانس چندمتغيري (MANCOVA) تحليل گرديد. نتايج نشان داد که آموزش مهارت هاي مقابله با فشار رواني بر همه خرده مقياس هاي کيفيت زندگي بجز خرده مقياس درد جسماني، تاثير معناداري دارد (P<0.01).

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 141
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی