برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

ويژگي هاي روان سنجي مقياس احساس تنهايي کودک در دانش آموزان دوره راهنمايي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* تهران، دانشگاه تهران، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، گروه مشاوره
 
چکیده: 

اين پژوهش با هدف بررسي ساختار عاملي و ويژگي هاي روان سنجي (روايي و پايايي) مقياس تنهايي کودک ميان دانش آموزان دوره راهنمايي اجرا شد. روش پژوهش همبستگي (سنجش روايي و پايايي) و جامعه آماري پژوهش شامل دانش آموزان مقطع راهنمايي شهر تهران در سال تحصيلي 91-1390 بود که از ميان آنها 410 نفر به شيوه نمونه گيري تصادفي خوشه اي انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل مقياس تنهايي کودک (آشر و ويلر، 1985) و مقياس عزت نفس (کوپر اسميت، 1967) بود. به منظور بررسي روايي احساس تنهايي کودک، تحليل عاملي تاييدي(GFA)  انجام شد. نتايج نشان داد که بين احساس تنهايي و عزت نفس رابطه منفي و معناداري (P<0.01) وجود دارد. همچنين، شاخص برازش مقياس تنهايي کودک در وضعيت مطلوبي قرار داشت و ضريب پايايي مقياس، به روش آلفاي کرونباخ، برابر با 0.75 به دست آمد. بر اساس نتايج، مقياس احساس تنهايي کودک در جامعه دانش آموزان دوره راهنمايي شهر تهران داراي روايي و پايايي مناسبي است (P<0.01).

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 286
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی