برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

الگوي ساختاري رابطه تناسب فرد - شغل، با فرسودگي هيجاني و نگرش هاي شغلي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* اصفهان، خیابان جی شرقی، بلوار ارغوانیه، بلوار دانشگاه، دانشگاه آزاد اسلامی خوراسگان، اصفهان، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی
 
چکیده: 

اين پژوهش با هدف بررسي الگوي ساختاري تناسب فرد - شغل با فرسودگي هيجاني، رضايت شغلي و تعهد سازماني اجرا شد. روش پژوهش همبستگي و جامعه آماري پژوهش کارکنان شرکت لاستيک دنا (800 نفر) بودند که از ميان آنها با استفاده از نمونه گيري در دسترس 300 نفر انتخاب شدند. ابزارهاي سنجش شامل پرسشنامه تناسب فرد - شغل و پرسشنامه فرسودگي هيجاني (مولکي و همکاران، 2006)، پرسشنامه رضايت شغلي (اسپکتور، 1985) و پرسشنامه تعهد سازماني (اسپير و ون کاتش، 2002) بودند. تحليل داده ها از طريق ضريب همبستگي پيرسون، الگوسازي معادله ساختاري (SEM) و تحليل واسطه اي انجام شد. يافته ها نشان داد تناسب فرد - شغل با فرسودگي هيجاني رابطه منفي و معنادار (P<0.01)، اما با رضايت شغلي و تعهد سازماني رابطه مثبت و معنادار (P<0.01) دارد. فرسودگي هيجاني نيز با رضايت شغلي و تعهد سازماني رابطه منفي و معناداري (P<0.01) دارد. نتايج الگوسازي معادله ساختاري همراه با تحليل واسطه اي نشان داد؛ فرسودگي هيجاني نقش متغير واسطه اي پاره اي را در رابطه تناسب فرد - شغل با رضايت شغلي و همچنين رضايت شغلي نيز نقش متغير واسطه اي کامل را در رابطه فرسودگي هيجاني با تعهد سازماني ايفا مي کند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 239 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی