برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

ارتباط بين آلفافيتوپروتئين بندناف و هيپربيلي روبينمي روز سوم تولد

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* شهرکرد، دانشگاه علوم پزشکی، گروه آموزش بهداشت
 
چکیده: 

زمينه و هدف: هيپر بيلي روبينمي از بيماري هاي شايع دوران نوزادي مي باشد و تشخيص به موقع آن از نظر پيشگيري از عوارض، اهميت بسيار زيادي دارد. هدف اين مطالعه تعيين ارتباط بين آلفافيتوپروتئين بند ناف با هيپر بيلي روبينمي روز سوم تولد بود.
روش بررسي: در اين مطالعه توصيفي
- تحليلي 120 نوزاد تازه متولد شده به صورت آسان وارد مطالعه شدند. بعد از تولد نوزاد، نمونه خون از بندناف تهيه و غلظت آلفافيتوپروتئين سرم توسط تکنيک هاي ELISA اندازه گيري شد.در روز سوم تولد براي تعيين سطح بيلي روبين از هر نوزاد 1.5 سي سي خون گرفته شد.روش جمع آوري اطلاعات، ثبت مقادير آزمايشگاهي در فرم مربوطه و تکميل مشخصات دموگرافيک در پرسشنامه بود. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمون هاي آماري اسپيرمن و تي تست مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند.
يافته ها: نتايج نشان داد ميانگين وزن نوزادان مورد بررسي 356.23±3048.75
گرم، ميانگين مقدار آلفافيتوپروتئين 14.20±70.63 ميکروگرم در ليتر و ميانگين مقدار بيلي روبين 3.37±10.21 ميلي گرم در دسي ليتر بود. بين وزن و مقادير آلفافيتوپروتئين نوزادان ارتباط معني داري مشاهده نشد (P>0.05) اما بين وزن و مقدار بيلي روبين در روز سوم بعد تولد ارتباط معکوس و معني داري وجود داشت (r=-0.28، P<0.05) همچنين ارتباط معني دار و مستقيم بين بيلي روبين و آلفافيتوپروتئين ديده شد (r=0.15، P<0.05).
نتيجه گيري: اين مطالعه حاکي از وجود ارتباط آماري آلفافيتوپروتئين و بيلي روبين بود، لذابا انجام مطالعات ديگر در اين زمينه در صورت کشف ارتباط آماري قوي تر بين آلفافيتوپروتئين بندناف و هيپربيلي روبينمي نوزادي، مي توان نمونه گيري از بندناف را جهت غربالگري هيپربيلي روبينمي و زردي نوزاد انجام داد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 87
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی