نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

تاثير آموزش جنسي بر باورهاي زنان باردار نسبت به فعاليت جنسي در دوران بارداري

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* تهران، میدان توحید، دانشکده پرستاری و مامایی تهران، گروه مامایی
 
چکیده: 
فعاليت جنسي بخش مهمي از رفتار انساني است که مي تواند تحت تاثير عوامل مختلفي از جمله تغييرات هورموني، جسمي و رواني دوران بارداري قرار گيرد. مطالعه حاضر با هدف بررسي تاثير آموزش جنسي بر باورهاي زنان باردار نسبت به فعاليت جنسي در حين بارداري انجام شد. اين مطالعه به شکل کارآزمايي نيمه تجربي آموزشي همراه با گروه کنترل بر روي 60 زن باردار با سن بارداري کمتر از 33 هفته (30 نفر گروه آزمون و 30 نفر گروه کنترل) مراجعه کننده به مراکز بهداشتي درماني شهر همدان در سال 1390 انجام شد. در شروع مطالعه، پرسشنامه ها در شروع مطالعه و يک ماه پس از آموزش گروه آزمون، توسط هر دو گروه تکميل و ثبت گرديد. داده ها پس از گردآوري، با استفاده از روش هاي آمار توصيفي و استنباطي توسط نرم افزار SPSS-14 مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند. نتايج حاصل از مطالعه نشان داد که بيشترين درصد افراد هر دو گروه آزمون و کنترل (به ترتيب 53.3 درصد و 56.7 درصد) قبل از مداخله آموزشي، از احتمال صدمه به جنين در حين فعاليت جنسي در دوران بارداري مي ترسيده اند؛ ليکن اين ميزان بعد از مداخله در گروه آزمون به 3.3 درصد تقليل يافته و در گروه کنترل در حد 50 درصد باقي مانده بود. همچنين انجام مداخله سبب ايجاد اختلاف معني دار در باورهايي نظير ترس از درد شکم، ترس از عفونت و داشتن احساس ناخوشايند نسبت به فعاليت جنسي در طول بارداري در بين دو گروه شده و اين باورها در گروه آزمون نسبت به گروه کنترل به شکل معنادار کاهش يافته بود. در نهايت، نتايج حاصل از اين مطالعه تاييد کننده نقش مثبت آموزش در تصحيح باور زنان باردار نسبت به روابط جنسي اين دوران بود. بنابراين به نظر مي رسد ارائه خدمات و آموزش سلامت جنسي در دوران بارداري و ادغام اين موارد، در خدمات بهداشتي ارائه شده در مراکز بهداشتي درماني به زنان باردار بسيار ضروري است.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
  • ندارد
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

ریاضی، ه.، و بانوزاده، س.، و مقیم بیگی، ع.، و امینی، ل. (1392). تاثیر آموزش جنسی بر باورهای زنان باردار نسبت به فعالیت جنسی در دوران بارداری. پایش, 12(4), 367-374. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=192505Vancouver : کپی

ریاضی هدیه، بانوزاده سحر، مقیم بیگی عباس، امینی لیلا. تاثیر آموزش جنسی بر باورهای زنان باردار نسبت به فعالیت جنسی در دوران بارداری. پایش. 1392 [cited 2022August15];12(4):367-374. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=192505IEEE : کپی

ریاضی، ه.، بانوزاده، س.، مقیم بیگی، ع.، امینی، ل.، 1392. تاثیر آموزش جنسی بر باورهای زنان باردار نسبت به فعالیت جنسی در دوران بارداری. پایش, [online] 12(4), pp.367-374. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=192505. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 628 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی