برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي وضعيت سلامت دهان و دندان مادران باردار

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* تهران، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده پزشکی
 
چکیده: 

پوسيدگي هاي دندان يکي از شايع ترين بيماري هاي عفوني در کشورهاي در حال توسعه از جمله ايران بوده، و توجه به اين مقوله يکي از برنامه هاي سازمان بهداشت جهاني در حوزه پيشگيري از بيماري هاي مزمن و ارتقاي سلامت است. اين نياز در گروه پرمخاطره مادران باردار به دليل حفظ سلامت خود و جنين آنها بيشتر احساس مي گردد. در اين مطالعه مقطعي تحليلي 340 نفر از مادران باردار شهر اراک با روش نمونه گيري تصادفي ساده از مراکز بهداشتي درماني انتخاب شدند. ابزار جمع آوري اطلاعات شامل چک ليست عملکرد مراقبت هاي دهان و دندان در دوران بارداري، چک ليست ثبت شاخص DMFT و برخي از عوامل موثر بر پوسيدگي دندان در مادران باردار بوده است. داده ها با استفاده از مصاحبه سازمان يافته و مشاهده جمع آوري و تجزيه تحليل شدند. ميانگين سن مادران 28.2±3.7 سال و ميانگين DMFT در مادران باردار 5.4±2.83 بود. اين شاخص براي گروه سني 25-21، 30-26 و 35-31 سال به ترتيب برابر 2.9، 5.6 و 5.9 بود. بين شاخص پوسيدگي و دندان هاي کشيده شده با برخورداري از پوشش خدمات بيمه اي ارتباط معني دار وجود نداشت (P=0.411). نتايج تحليل رگرسيون لجستيک نشان داد که متغيرهاي دموگرافيک همچون سن، وضعيت اقتصادي و دفعات مسواک زدن و استفاده از نخ دندان تا 41.2 درصد از واريانس رفتار پيشگيرانه را پيشگويي مي کنند (P<0.05). نتايج مطالعه حاضر نشان داد که مراقبت هاي بهداشت دهان و دندان مادران مورد مطالعه در دوران بارداري ضعيف بوده و ضروري است که برنامه ريزان بهداشتي مداخلات جامعه محور و پيشگيرانه اي را در زمينه مراقبت هاي بهداشت دهان و دندان در اين دوران ارايه نمايند ضمن اين که به ارايه اين مراقبت ها در مراکز بهداشتي درماني نيز اهميت بيشتري داده شود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 411
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی