برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

اثرات توام عصاره آبي زعفران و ميدان الکترومغناطيسي با فرکانس پايين بر آنژيوژنز در پرده کوريوآلانتوئيک جنين جوجه

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، دانشکده علوم پایه، گروه زیست شناسی
 
چکیده: 

زمينه و هدف: مطالعات in vivo و in vitro بر اثرات ضد سرطاني زعفران تاکيد دارند. آنژيوژنز براي تکوين جنين و بسياري از وقايع فيزيولوژيکي و پاتولوژيک نظير رشد تومورها، ضروري است. همچنين بسياري از فرايندهاي رشد و نمو تحت تاثير ميدان هاي الکترومغناطيسي قرار مي گيرند. اين مطالعه با هدف بررسي اثرات توام عصاره زعفران و ميدان الکترومغناطيسي با فرکانس پايين برآنژيوژنز طراحي شد.
روش بررسي: در اين پژوهش تجربي آزمايشگاهي تخم مرغ هاي نطفه دار در 9
گروه شامل گروه هاي شاهد و شاهد آزمايشگاهي 1 و 2، گروه هاي تجربي 1، 2 و 3 (تيمار با عصاره زعفران با غلظت هاي 100، 400 و 800mg/ml) و گروه هاي تجربي 4، 5 و 6 (تيمار توام عصاره زعفران همراه ميدان الکترومغناطيسي  400گاوس) بصورت تصادفي تقسيم شدند. در روز دوم انکوباسيون، در شرايط استريل قسمتي از پوسته تخم مرغ ها برداشته شد و پنجره اي باز ايجاد گرديد. در روز هشتم 10ميکروليتر از غلظت هاي مختلف عصاره به نمونه ها تيمار گرديد. در روز دهم تخم مرغ ها 4 ساعت در معرض ميدان الکترومغناطيسي (فرکانس 50 هرتز و شدت 400 گاوس) قرارگرفتند. در روز دوازدهم از تمامي نمونه ها به کمک فتواسترئوميکروسکوپ عکس تهيه و تعداد و طول انشعابات عروقي محل تيمار روي پرده کوريوآلانتوئيک به کمک نرم افزار Image J بررسي گرديد. نتايج با استفاده از آزمون هاي آماري ANOVA و تست تعقيبي Tukey تحليل شدند.
يافته ها: ميانگين طول عروق خوني در گروه تجربي 1 نسبت به گروه شاهد کاهش معني داري نشان نداد (
P>0.05) در حالي که در گروه هاي تجربي 2 و 3 کاهش معني داري مشاهده شد (P<0.001). کاهش ميانگين تعداد عروق خوني در گروه هاي تجربي 1 (P<0.05)، 2 و 3 (P<0.001) نسبت به گروه شاهد معني دار بود. مقايسه طول انشعابات گروه شاهد با شاهد آزمايشگاهي 2، کاهش چشمگيري نشان داد (P<0.001). کاهش طول و تعداد عروق در گروه تجربي 4 (P<0.05) و در گروه هاي 5 و 6 (P<0.001) معني دار بود.
نتيجه گيري: نتايج بيانگر آن است که زعفران داراي اثر مهاري وابسته به دوز بر رگ زايي است و اين تاثير توسط ميدان الکترومغناطيسي با فرکانس پايين و شدت 400 گاوس افزايش مي يابد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

موسوی، م.، و بهارآرا، ج.، و ظفربالانژاد، س.، و نژادشاهرخ آبادی، خ. (1392). اثرات توام عصاره آبی زعفران و میدان الکترومغناطیسی با فرکانس پایین بر آنژیوژنز در پرده کوریوآلانتوئیک جنین جوجه. مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد (SHAHREKORD UNIVERSITY OF MEDICAL SCIENCES JOURNAL), 15(1), 1-10. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=192497Vancouver : کپی

موسوی مرضیه، بهارآرا جواد، ظفربالانژاد سعیده، نژادشاهرخ آبادی خدیجه. اثرات توام عصاره آبی زعفران و میدان الکترومغناطیسی با فرکانس پایین بر آنژیوژنز در پرده کوریوآلانتوئیک جنین جوجه. مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد (SHAHREKORD UNIVERSITY OF MEDICAL SCIENCES JOURNAL). 1392 [cited 2021July26];15(1):1-10. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=192497IEEE : کپی

موسوی، م.، بهارآرا، ج.، ظفربالانژاد، س.، نژادشاهرخ آبادی، خ.، 1392. اثرات توام عصاره آبی زعفران و میدان الکترومغناطیسی با فرکانس پایین بر آنژیوژنز در پرده کوریوآلانتوئیک جنین جوجه. مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد (SHAHREKORD UNIVERSITY OF MEDICAL SCIENCES JOURNAL), [online] 15(1), pp.1-10. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=192497. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 54 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی