برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
آذر و دي 1391 , دوره  14 , شماره  5 ; از صفحه 34 تا صفحه 41 .
 
عنوان مقاله: 

تاثير همزمان يک وهله فعاليت هوازي و مکمل دهي کوتاه مدت سير بر نيمرخ ليپيدي مردان غير ورزشکار

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* تبریز، دانشگاه تبریز، گروه فیزیولوژی ورزش
 
چکیده: 

زمينه و هدف: با توجه به نتايج محدود و متناقض مربوط به اثرات جداگانه فعاليت ورزشي و مکمل هاي خوراکي بر نيمرخ هاي ليپيدي به عنوان عوامل خطرزاي قلبي - عروقي، اين مطالعه به منظور تعيين تاثير همزمان يک وهله فعاليت هوازي و مکمل دهي کوتاه مدت عصاره سير بر نيمرخ ليپيدي مردان غير ورزشکار انجام شد.
روش بررسي: 20 مرد غير ورزشکار (سن 26-22 سال، چربي بدن 20-16% و اکسيژن مصرفي بيشينه 42-38 ميلي ليتر / کيلوگرم در دقيقه) در قالب يک طرح نيمه تجربي - دوسويه کور، به صورت تصادفي در دو گروه دريافت کننده مکمل و شبه دارو (700 ميلي گرم دو وعده در روز عصاره سير يا دکستروز به مدت چهارده روز) قرار گرفتند. همه آزمودني ها پس از مکمل دهي، به مدت 30 دقيقه با شدت 75% اکسيژن مصرفي بيشينه روي نوارگردان دويدند. نمونه هاي خوني طي سه مرحله (قبل و بعد از مکمل دهي و پس از فعاليت ورزشي) جمع آوري شدند. تغييرات نيمرخ هاي ليپيدي خون محيطي با اسپکتروفتومتر بررسي شد. داده ها با استفاده از آزمون هاي تحليل واريانس مکرر، تعقيبي بونفروني و تي مستقل در سطح معني داري 5% بررسي شدند
.
يافته ها: مکمل دهي 14 روزه عصاره سير تاثير معني داري بر کاهش تري گليسيريد و افزايش ليپوپروتئين - کلسترول پرچگال حالت پايه داشت (
P<0.05). کاهش تري گليسيريد و ليپوپروتئين - کلسترول کم چگال گروه مکمل متعاقب نيم ساعت فعاليت هوازي به طور معني داري بيشتر از گروه شبه دارو بود (P<0.05).
نتيجه گيري: بر اساس يافته هاي اين مطالعه مي توان نتيجه گرفت که يک وهله فعاليت هوازي متعاقب 14 روز مکمل دهي عصاره سير نسبت به فعاليت ورزشي تنها تاثير بيشتري بر بهبود نيمرخ ليپيدي خون مردان غير ورزشکار دارد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

ذکری، ر.، و جعفری، ا.، و دهقان، غ. (1391). تاثیر همزمان یک وهله فعالیت هوازی و مکمل دهی کوتاه مدت سیر بر نیمرخ لیپیدی مردان غیر ورزشکار. مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد (SHAHREKORD UNIVERSITY OF MEDICAL SCIENCES JOURNAL), 14(5), 34-41. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=192495Vancouver : کپی

ذکری رسول، جعفری افشار، دهقان غلامرضا. تاثیر همزمان یک وهله فعالیت هوازی و مکمل دهی کوتاه مدت سیر بر نیمرخ لیپیدی مردان غیر ورزشکار. مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد (SHAHREKORD UNIVERSITY OF MEDICAL SCIENCES JOURNAL). 1391 [cited 2021July24];14(5):34-41. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=192495IEEE : کپی

ذکری، ر.، جعفری، ا.، دهقان، غ.، 1391. تاثیر همزمان یک وهله فعالیت هوازی و مکمل دهی کوتاه مدت سیر بر نیمرخ لیپیدی مردان غیر ورزشکار. مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد (SHAHREKORD UNIVERSITY OF MEDICAL SCIENCES JOURNAL), [online] 14(5), pp.34-41. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=192495. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 147 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی