برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
آذر و دي 1391 , دوره  14 , شماره  5 ; از صفحه 24 تا صفحه 33 .
 
عنوان مقاله: 

تاثير ماساژ پرينه بر طول مرحله دوم زايمان، پارگي پرينه و پيامدهاي آن

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* تهران، شبکه بهداشت و درمان، شهرستان کوهدشت
 
چکیده: 

زمينه و هدف: طولاني شدن مرحله دوم زايمان اغلب موجب خستگي و ناراحتي مادر مي شود. طي زايمان واژينال اغلب زنان دچار آسيب و درد پرينه مي شوند. درد پرينه مادر را در مراقبت از نوزاد ناتوان مي کند. لذا اين تحقيق با هدف بررسي تاثير ماساژ پرينه بر طول مرحله دوم زايمان، پرينه سالم، اپي زياتومي، درجات پارگي و شدت درد پرينه انجام شد.
روش بررسي: در اين کارآزمايي باليني 141 نفر (71 نفر ماساژ و 70 نفر کنترل) از زنان نخست زاي مراجعه کننده به بيمارستان امام خميني (ره) شهرستان کوهدشت که براي زايمان طبيعي مراجعه کرده بودند، با نمونه گيري مستمر و به صورت تصادفي انتخاب شدند. در گروه ماساژ از ديلاتاسيون 7-6 سانتي متر سرويکس تا زمان زايمان، پس از آغشته کردن انگشت سبابه و مياني به ماده لغزنده (کي - واي ژل) و وارد کردن انگشتان به اندازه 5-4 سانتي متر به واژن، ماساژي در ناحيه پرينه بين ساعت 3 و 9 بطور متناوب انجام شد. جمع آوري داده ها از طريق پرسشنامه و برگه ثبت موارد صورت گرفت. داده ها با استفاده از آزمون هاي آماري تي، من ويتني، کاي اسکوئر و فيشر تجزيه و تحليل شدند
.
يافته ها: در اين پژوهش ميانگين طول مرحله دوم زايمان در گروه ماساژ
58.16±28.22 و در گروه کنترل 57.07±28.93 دقيقه بود، که اين تفاوت معني دار نبود (P=0.723). در گروه ماساژ فراواني پرينه سالم %29.6، اپي زياتومي %32.4 و پارگي پرينه 38%، در گروه کنترل فراواني پرينه سالم %11.4، اپي زياتومي %67.1 و پارگي پرينه %21.4 بود، که اين تفاوت ها بين دو گروه از نظر آزمون هاي آماري معني دار بود (P<0.05). در روز سوم پس از زايمان %50.7 گروه ماساژ و 70% گروه کنترل (P=0.019) و در روز دهم پس از زايمان %29.6 گروه ماساژ و %45.7 گروه کنترل (P=0.048) درد پرينه داشتند. از نظر شدت درد پرينه بين دو گروه هم در روز سوم (P=0.366) و هم در روز دهم (P=0.390) تفاوتي مشاهده نشد.
نتيجه گيري: نتايج حاصل از اين مطالعه نشان داد ماساژ پرينه شانس پرينه سالم را افزايش داده و موجب کاهش درد پرينه مي شود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 242
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی