برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

تاثير مداخلات خودمديريتي بر تبعيت از رژيم دارويي و سبک زندگي در بيماران قلبي - عروقي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ارومیه
 
چکیده: 

زمينه و هدف: بيماري هاي قلبي - عروقي شايع ترين علت مرگ و مهمترين عامل از کار افتادگي در بيشتر کشورهاي جهان بوده و اصلاح شيوه زندگي و تبعيت از رژيم دارويي در اين بيماران ضروري به نظر مي رسد. هدف مطالعه حاضر ارزيابي تاثير مداخلات خودمديريتي بر اصلاح شيوه زندگي و تبعيت از رژيم دارويي در بيماران قلبي عروقي بود.
روش کار: اين پژوهش از نوع نيمه تجربي بوده و تعداد 86 بيمار قلبي - عروقي به روش نمونه گيري در دسترس در دو مرحله قبل و 6 ماه بعد از مداخله و در دو گروه آزمون و کنترل در آن شرکت کردند. گروه آزمون مداخلات خودمديريتي مربوط به سبک زندگي سالم و تبعيت از رژيم دارويي طولاني مدت و گروه کنترل مداخلات روتين را دريافت کردند. ابزار جمع آوري داده ها شامل پرسشنامه پژوهشگر ساخته شامل اطلاعات دموگرافيک، پايبندي به رژيم داروئي و سبک زندگي بود. براي تجزيه تحليل داده ها از نرم افزار
SPSS-16 و آزمون هاي آماري توصيفي، آزمون تي گروه هاي زوج و گروه هاي مستقل استفاده شد.
نتايج: آزمون تي گروه هاي مستقل نشان داد که بعد از مداخله، اختلاف ميانگين امتيازات «تبعيت از رژيم دارويي» (
p<0.01) و همچنين در ابعاد سبک زندگي، بعد «انتخاب رژيم غذايي کم چرب» در بين گروه کنترل و مداخله معني دار بوده است (p<0.05).
نتيجه نهايي: نتايج مطالعه نشان داد که مداخلات خودمديريتي در تبعيت از رژيم دارويي و تغييرات سبک زندگي در ابعاد انتخاب رژيم غذايي کم چرب مي تواند کمک کننده باشد. در بيماران قلبي - عروقي که تغيير سبک زندگي در درازمدت مورد نظر متخصصين بوده، خودمديريتي اقدام موثري براي افزايش توانمندي بيماران براي داشتن کنترل بر وضعيت خود تلقي شده است.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 143
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی