برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي ارتباط هوش هيجاني با سلامت روان و پيشرفت تحصيلي در دانشجويان پرستاري دانشکده نيشابور

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه پرستاری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد همدان
 
چکیده: 

مقدمه و هدف: امروزه هوش هيجاني به عنوان يک موضوع جديد نقش مهمي در ابعاد مختلف زندگي افراد دارد. مطالعاتي که در اين زمينه انجام شده است مبين نقش هوش هيجاني در جنبه هاي مختلف زندگي فرد، همچون پيشرفت تحصيلي، سلامت روان، ازدواج، شغل و روابط اجتماعي مي باشد. اين پژوهش نيز با هدف تعيين ارتباط هوش هيجاني، سلامت روان و پيشرفت تحصيلي در دانشجويان پرستاري انجام گرديد.
روش کار: تحقيق حاضر يک مطالعه توصيفي مقطعي بود که با روش نمونه گيري سرشماري، 107 دانشجوي پرستاري دانشکده علوم پزشکي نيشابور در سال 1388 مورد بررسي قرار گرفتند. جهت جمع آوري داده ها از پرسشنامه اطلاعات دموگرافيک، پرسشنامه استاندارد هوش هيجاني بار - اون و پرسشنامه استاندارد سلامت عمومي گلدبرگ (28 سوالي) و از معدل کل دانشجويان به عنوان شاخص پيشرفت تحصيلي استفاده شد. جهت تجزيه و تحليل اطلاعات از ضريب همبستگي پيرسون و رگرسيون استفاده گرديد
.
نتايج: نتايج نشان داد ميانگين هوش هيجاني دانشجويان
73.74±9.05 و ميانگين سلامت روان آنها 30.57±10.13 بود. همچنين ارتباط معنادار آماري بين هوش هيجاني، سلامت روان و پيشرفت تحصيلي وجود داشت (P<0.001). ساير يافته ها نشان داد ارتباط معنادار آماري بين بعضي اطلاعات دموگرافيک با هوش هيجاني (ترم تحصيلي)، سلامت روان (محل سکونت) و پيشرفت تحصيلي وجود دارد (P<0.001).
نتيجه نهايي: به منظور رسيدن دانشجويان به سطح بالايي از مهارت هاي تحصيلي و موفقيت در آينده. علاوه بر توانايي هاي شناخت کلي، بايستي به رشد مناسب در جنبه هايي چون کنترل هيجانات و عواطف دست يابند. لذا پيشنهاد مي گردد تا در برنامه درسي دانشگاه ها به هوش هيجاني و لزوم ارتقاء آن در دانشجويان توجه لازم به عمل آيد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 197 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی