برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

مقايسه تاثير دم کرده چاي سياه و آب جوشيده به عنوان درمان کمکي بر شدت کنژونکتيويت شيرخواران

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی اراک
 
چکیده: 

مقدمه و هدف: شايع ترين علت ورم ملتحمه چشم عفونت باکتريال و ويرال مي باشد از طرفي با توجه به خاصيت ضد ميکروبي چاي سياه پژوهش حاضر با هدف تعيين تاثير دم کرده چاي سياه همراه با آنتي بيوتيک در مقايسه با آب جوشيده به علاوه آنتي بيوتيک بر شدت کنژونکتيويت شيرخواران صورت پذيرفته است.
روش کار: پژوهش حاضر از نوع مطالعه کارآزمائي باليني دو گروهي و جامعه پژوهش شامل 110 نفر از شيرخواران مراجعه کننده به کلينيک اطفال بيمارستان اميرکبير اراک در سال 1389 بوده است که به طور تصادفي در يکي از دو گروه دم کرده چاي سياه همراه با آنتي بيوتيک (گروه مداخله) و يا آب جوشيده به علاوه آنتي بيوتيک (گروه کنترل) قرار گرفتند. طول دوره درمان و شدت کنژونکتيويت (3-0) در روزهاي اول (ويزيت)، سوم و هفتم درمان در هر گروه تعيين و سپس با يکديگر مقايسه گرديد
.
نتايج :در روز اول (روز ويزيت) از نظر شدت کنژونکتيويت بين گروه ها اختلاف معني دار مشاهده نشد. در روز سوم درمان
%74.5 شيرخواران گروه چاي بهبود يافته بودند. در گروه کنترل ميزان بهبودي %18.2 بود که اين تفاوت به لحاظ آماري معني دار بود (p<0.001). روز هفتم، 100% شيرخواران گروه چاي و %32.7 گروه آب جوشيده درمان شده بودند (p<0.001).
نتيجه نهايي: دم کرده چاي سياه همراه با آنتي بيوتيک شدت کنژونکتيويت و طول دوره درمان شيرخواران را کاهش داد، با توجه به خواص مفيد چاي مي توان از آن به عنوان درمان کمکي کنژونکتيويت شيرخواران استفاده کرد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

عطارها، م.، و وکیلیان، ک.، و شمسی، م. (1391). مقایسه تاثیر دم کرده چای سیاه و آب جوشیده به عنوان درمان کمکی بر شدت کنژونکتیویت شیرخواران. مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابن سینا (مجله علمی دانشکده پرستاری و مامایی همدان), 20(3 (مسلسل 39)), 5-11. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=192419Vancouver : کپی

عطارها مهتاب، وکیلیان کتایون ، شمسی محسن. مقایسه تاثیر دم کرده چای سیاه و آب جوشیده به عنوان درمان کمکی بر شدت کنژونکتیویت شیرخواران. مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابن سینا (مجله علمی دانشکده پرستاری و مامایی همدان). 1391 [cited 2021July27];20(3 (مسلسل 39)):5-11. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=192419IEEE : کپی

عطارها، م.، وکیلیان، ک.، شمسی، م.، 1391. مقایسه تاثیر دم کرده چای سیاه و آب جوشیده به عنوان درمان کمکی بر شدت کنژونکتیویت شیرخواران. مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابن سینا (مجله علمی دانشکده پرستاری و مامایی همدان), [online] 20(3 (مسلسل 39)), pp.5-11. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=192419. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 91 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی