برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي مقايسه اي ميزان افسردگي در نوجوانان مبتلا به بيماري هاي خاص و نوجوانان سالم شهر همدان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی قزوین
 
چکیده: 

مقدمه و هدف: بيماري هاي خاص شامل مجموعه اي از بيماري هاي مزمن مي باشد. درمان نوجوانان مبتلا به بيماري هاي خاص مانند ساير بيماري هاي مزمن با مشکلات مهم رواني توام مي باشد. اين مطالعه با هدف مقايسه ميزان افسردگي در نوجوانان مبتلا به بيماري هاي خاص و سالم شهر همدان انجام شد.
روش کار: اين يک مطالعه توصيفي تحليلي است که بر روي 127 نوجوان 18-11 ساله مبتلا به بيماري هاي خاص که در شهر همدان داراي پرونده فعال بودند با روش نمونه گيري در دسترس در سال 1389 انجام گرديد. از بين نوجوانان سالم گروه سني 18-11 سال، به روش تصادفي 149 نفر به عنوان گروه شاهد از مدارس شهر همدان انتخاب شدند. جهت گردآوري داده ها از مصاحبه و پرسشنامه استاندارد افسردگي «
Beck» مشتمل بر 21 سوال استفاده شد. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 16 و آزمون هاي آماري توصيفي و استنباطي، کاي اسکور در سطح معني دار p<0.05 تجزيه و تحليل شدند.
نتايج: در گروه نوجوانان مبتلا
%55.1 در رده هنجار و در نوجونان سالم %58.1 افراد هنجار بوده اند. ميزان ابتلاء به افسردگي خفيف در گروه نوجوانان مبتلا به بيماري هاي خاص 37%، در حاليکه اين آمار در نوجوانان سالم %34.5 بوده است. آزمون آماري بين جنس و ميزان افسردگي در گروه نوجوانان مبتلاء به بيماري هاي خاص رابطه معني داري مشاهده شد (P=0.0377ميزان ابتلاء به افسردگي خفيف و بارز در نوجوانان مونث بيشتر از نوجوان مذکر بوده است (%60.5 در برابر 37%). در گروه نوجوانان مبتلا به بيماري خاص بين ميزان افسردگي و نوع بيماري تفاوت معني داري وجود نداشت (P>0.05).
نتيجه گيري: بين ميزان افسردگي در دو گروه نوجوانان مبتلا و نوجوانان سالم تفاوت معني داري مشاهده نشد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

مصطفایی، م.، و بشیریان، س. (1391). بررسی مقایسه ای میزان افسردگی در نوجوانان مبتلا به بیماری های خاص و نوجوانان سالم شهر همدان. مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابن سینا (مجله علمی دانشکده پرستاری و مامایی همدان), 20(2 (مسلسل 38)), 65-71. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=192416Vancouver : کپی

مصطفایی محمدرضا، بشیریان سعید. بررسی مقایسه ای میزان افسردگی در نوجوانان مبتلا به بیماری های خاص و نوجوانان سالم شهر همدان. مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابن سینا (مجله علمی دانشکده پرستاری و مامایی همدان). 1391 [cited 2021July25];20(2 (مسلسل 38)):65-71. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=192416IEEE : کپی

مصطفایی، م.، بشیریان، س.، 1391. بررسی مقایسه ای میزان افسردگی در نوجوانان مبتلا به بیماری های خاص و نوجوانان سالم شهر همدان. مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابن سینا (مجله علمی دانشکده پرستاری و مامایی همدان), [online] 20(2 (مسلسل 38)), pp.65-71. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=192416. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 195 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی