برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

علل قطع شيردهي در کودکان زير يکسال در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتي درماني

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* مرکز مراقبت‌های مادر و کودک، دانشگاه علوم پزشکی همدان
 
چکیده: 

مقدمه و هدف: تغذيه با شيرمادر بهترين شروع در زندگي هر کودک محسوب مي شود. تحقيق حاضر به منظور تعيين علل قطع شيردهي به کودکان زير يکسال در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتي درماني انجام شد.
روش کار: پژوهش حاضر يک مطالعه مورد - شاهدي است که بر روي مادران داراي کودک زير يکسال در شهر همدان در سال 1387 انجام شد. تعداد 130 مادر با قطع شيردهي در گروه آزمون و 149 مادر با تداوم شيردهي در گروه کنترل قرار گرفتند. ابزار گردآوري اطلاعات پرسشنامه اي دوبخشي بود. تجزيه و تحليل داده ها با استفاده از آمارهاي توصيفي و استنباطي و نرم افزار کامپيوتري
spss 16 انجام شد.
نتايج: يافته ها نشان داد که اکثريت مادران در گروه آزمون (
%32.3) و کنترل (%41.6) 26-30 سال داشته و سن اکثر پدران در گروه آزمون (%28.5) و گروه کنترل (%35.5) بين 31 تا 35 سال بوده است. 80% و %83.9 مادران در گروه آزمون و کنترل خانه دار بوده و %54.7 و 51% از پدران در گروه آزمون و کنترل شغل آزاد داشته اند. %34.6 از مادران و %28.5 از پدران در گروه آزمون و %34.2 از مادران و %35.5 از پدران گروه کنترل ديپلمه بوده اند. بررسي ها نشان داد فاصله محل کار و منزل (p=0.04) و کمبود شيرمادر (p<0.001) از عوامل قطع شيردهي در مادر و کمبود وزن گيري (p=0.03) و دوقلويي (p<0.001) از عوامل قطع شيردهي در کودک بوده است. از بين متغيرهاي دموگرافيک تحصيلات مادر (p<0.009) و تحصيلات پدر (p<0.006) با قطع شيردهي ارتباط معني داري داشته است.
نتيجه نهايي: ايجاد محيط حمايتي و منجمله سياست ها و برنامه هاي آموزشي مي تواند نقش بسيار مهمي در تداوم شيردهي بخصوص در مادران فاقد تجربه داشته باشد
.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 112
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی