برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

مقايسه برخي از فاکتورهاي حدت اشريشيا کلي انتروتوکسيژنيک K99 با دو روش PCR و SDS-PAGE

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* شیراز، میدان صنایع، موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی شیراز، گروه باکتری شناسی
 
چکیده: 

سابقه و هدف: اسهال ناشي از اشريشياکلي K99 در گوساله ها به ويژه در نخستين روزهاي پس از تولد، به علت تلفات و خسارات اقتصادي حاصله از اهميت زيادي برخوردار است. در اين مطالعه شيوع ژن هاي عوامل بيماريزايي اشريشياکليK99 با استفاده از تکنيک Multiplex PCR و سپس الگوي پروتئيني اين باکتري ها با روش هاي مختلف بيد، اوره و پودر شيشه با SDS- PAGE ارزيابي گرديد.
موادوروش ها: 300 سواب رکتوم از گوساله هاي 1 تا 30 روزه مبتلا به اسهال طي سال هاي 1390-1389 جمع آوري شد. يک بخش جهت انجام
Multiplex PCR براي شناسايي ژن هاي عوامل بيماريزايي 99K،F41  و STa استفاده گرديد و بخش ديگر جهت کشت بر روي محيط هاي مختلف جهت جداسازي اشريشيا کلي و SDS-PAGE مورد استفاده قرار گرفت.
يافته ها: نتايج
PCR نشان داد از 200 اشريشياکلي جداشده، 16 مورد داراي ژن هاي عوامل بيماريزايي K99، 41 F و STa مي باشند و در هيچکدام از نمونه هاي جدا شده از گوساله ها سم حساس به حرارت (LT) وجود نداشت. همچنين نتايج حاصل از SDS-PAGE نشان داد که الگوهاي پروتئيني باکتري هاي مختلف اشريشيا کلي متفاوت مي باشد. نتايج SDS-PAGE حاصل از ستون بيانگر وجود تنها يک باند مربوط به آنتي ژن K99 بود.
نتيجه گيري: مشاهده فاکتورهاي حدت باکتري هاي اشريشيا کلي K99 جدا شده نشان داد که همه باکتري ها حداقل داراي سه ژن K99، F41 و Sta مي باشند. با وجود اين که از نظر مولکولي تفاوت معني داري در بين نمونه ها مشاهده نشد. اما از نظر الگوي پروتئيني تفاوت هاي قابل ملاحظه اي در بين باکتري هاي جدا شده وجود داشت. بنابراين مي توان نتيجه گرفت که باکتري هاي متفاوت الگوهاي پروتئيني مختلف و در نتيجه بيماريزايي متفاوتي دارند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 108 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی