برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1391 , دوره  12 , شماره  40 ; از صفحه 190 تا صفحه 211 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي و تحليل نقش کارکردهاي اجتماعي پارک هاي شهري بر اساس موقعيت مکاني و شرايط کلي منطقه؛ نمونه مطالعاتي مناطق يک و شش شهرداري مشهد

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه فردوسی مشهد
 
چکیده: 

امروزه در ادبيات علمي برنامه ريزي شهري، پارک هاي شهري داراي کارکردهاي گوناگون اجتماعي، اقتصادي و اکولوژيکي مي باشند. از اين بين، کارکردهاي اجتماعي به دليل ارتباط مستقيم آن با شهروندان اهميت ويژه اي دارد. در يک طبقه بندي، کارکردهاي اجتماعي پارک هاي شهري به دو دسته کارکردهاي مطلوب نظير (نقش پارک در گذران اوقات فراغت، افزايش شکل گيري نهادهاي مشارکتي، تعامل و همکاري، ارتقاي بهداشت رواني و جسمي و...) و کارکردهاي نامطلوب نظير (نقش پارک در افزايش بزهکاران، توزيع مواد مخدر و افزايش تعداد معتادان، روابط نامناسب و...) قابل تقسيم است. در اين ميان موقعيت مکاني، شرايط پارک و جمعيت استفاده کننده از آن تاثير مهمي در نوع کارکرد اجتماعي پارک هاي شهري خواهد داشت. اين مطالعه به شکل علمي به بررسي اين موضوع در شهر مشهد مي پردازد. براي اين منظور از بين مناطق 12 گانه شهر، منطقه 1 (به عنوان توسعه يافته ترين منطقه) و منطقه 6 (به عنوان يکي از توسعه نيافته ترين مناطق) انتخاب و ضمن تکميل 360 پرسشنامه از ساکنين مجاور پارک ها، وضعيت کارکردهاي اجتماعي با استفاده از 9 شاخص، جمع آوري و در ادامه با بهره گيري از مدل تحليل عاملي اقدام به ترکيب متغيرها و سهم هر يک در تبيين کارکردهاي اجتماعي پارک هاي شهري به تفکيک منطقه شد. نتايج اين تحليل نشان داد که 9 شاخص مورد بررسي، قابل تقليل به سه عامل با مقادير ويژه بالاتر از 1 مي باشد که در مناطق 1 و 6 به ترتيب 599.64 و 966.62 درصد از کارکردهاي اجتماعي پارک هاي شهري را تبيين مي کند. نتيجه تکميلي اين مطالعه نشان داد که در منطقه 1 کارکردهاي اجتماعي مطلوب و در منطقه 6 کارکردهاي اجتماعي نامطلوب مهم ترين نقش را در تبيين کارکردهاي اجتماعي پارک هاي شهري ايفا مي کند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 326 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی