برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي تاثير الگوي تغذيه اي طراحي شده بر خستگي بيماران مولتيپل اسکلروزيس

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* قزوین، دانشگاه علوم پزشکی، گروه پرستاری
 
چکیده: 

زمينه و هدف: بيماري مولتيپل اسکلروزيس (MS) شايع ترين بيماري نورولوژيک در بالغين جوان است که آنها را ناتوان مي سازد. خستگي يکي از شايع ترين علائم اين بيماري است که نه تنها فعاليت و توانايي بيماران بلکه کيفيت زندگي آنها را نيز کاهش مي دهد. تغذيه صحيح يکي از روش هايي است که مي تواند براي کاهش خستگي مورد استفاده قرار گيرد. اين مطالعه با هدف بررسي تاثير الگوي تغذيه اي طراحي شده بر خستگي بيماران مولتيپل اسکلروزيس مراجعه کننده به انجمن MS ايران انجام شد.
روش بررسي: در اين مطالعه نيمه تجربي، 40 بيمار مبتلا به مولتيپل اسکلروزيس به روش نمونه گيري هدفمند و در دسترس انتخاب شدند. ابزار گردآوري داده ها، پرسشنامه محقق ساخته بود. آموزش رعايت الگوي غذايي به مدت 12 هفته بر روي بيماران انجام شد. پرسشنامه ها توسط بيماران قبل و بعد از مداخله تکميل گرديدند. آناليز داده ها با استفاده از شاخص هاي توصيفي (ميانگين، انحراف معيار) و آمار استنباطي نظير
t زوجي، انجام شد.
يافته ها: ميانگين سني نمونه هاي مورد مطالعه
35.8±1.5 سال بود. ميانگين شدت خستگي نمونه هاي مورد پژوهش قبل از مطالعه 14.9±0.77 و بعد از رعايت الگوي غذايي 25.6±0.44 بود که نشان مي دهد شدت خستگي کاهش معني داري داشته است (P<0.001).
نتيجه گيري: الگوي غذايي ارائه شده در اين مطالعه به عنوان يک روش ساده، ارزان، بدون عارضه و غيرتهاجمي براي کاهش خستگي بيماران مبتلا به مولتيپل اسکلروزيس موثر و قابل استفاده است.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 77 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی